Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Zwiększanie się zasobu pojęć w świadomości uczniów

Dziecko przyswaja sobie wiedzę uporządkowaną w pewien system, a przez to uczy się jednocześnie systematyzowania materiału nauczania. Podporządkowanie tej lub innej zdobytej wiedzy w system dokonuje się za pomocą formy czynności myślowych – systematyzacji.

O tym rodzaju pracy myślowej uczniów S. S z u m a n pisze następująco: „(…) podporządkowanie umysłowe wymaga w wielu wypadkach utworzenia całego systemu pojęć. Jeżeli chodzi np. o stosunki pokrewieństwa, to dzieci w wieku szkoły powrszechnej (podstawowej – L. W.) przeważnie już przyswajają sobie stopniowo cały odnośny system. Inne systemy poznają one w nauce szkolnej, ucząc się np. na lekcjach przyrody podziału świata, zwierząt i roślin na gatunki, rodzaje, odmiany itp. Wychowanie słusznie dąży do wytworzenia w umysłach wiedzy uporządkowanej i systematycznie rozczłonkowanej, bo tylko taka wiedza jest wiedzą przejrzystą i praktycznie przydatną” (Szuman, 1947, s. 198).

Zwiększanie się zasobu pojęć w świadomości uczniów współzależni jest z rozwojem ich umiejętności wydawania sądów, rozumowania i wnioskowania.

Rozszerzanie się wiedzy dziecka odgrywa wielką rolę w rozwoju jego sądów. Wspomaga ten rozwój wytwarzające się nastawienie, stale wspierane przez nauczanie szkolne, aby wypowiedzi dziecka były prawdziwe. Dziecko oceniane jest z punktu widzenia prawdziwości odpowiedzi na różne stawiane mu pytania. Jak wiemy, już dziecko przedszkolne skłonne jest i zdolne do wykrywania związków i zależności i czyni to dość łatwo. Jednakże i w wieku przedszkolnym, i w pierwszym okresie pobytu w szkole poznanie przedmiotów i zjawisk jest jeszcze powierzchowne: dziecko jest skłonne uznawać za prawdę to, co pochodzi od ludzi, którzy cieszą się u niego autorytetem: „Pani tak powiedziała”, „Przeczytano nam z książki” itd. W miarę wzrostu rozumienia i głębszego poznawania przedmiotów i zjawisk dziecko zaczyna samo ustosunkowywać się do prawdziwości swoich sądów. Odnosi je do konkretnych faktów otaczającej rzeczywistości i one ‚znajdują się w centrum, jego zainteresowań poznawczych. Odbija się to i znajduje wyraz w strukturze jego sądów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.