Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Zawody operatorskie wywołane postępem technologicznym cz. II

Gdy mówi się o „czynnej obserwacji” przez operatora, ma się właśnie na myśli jego wiadomości i doświadczenia, wzbogacające odbiór sygnałów i wskazań przyrządów. K. Vensan i V. Grossen opisują pracę operatom w zautomatyzowanych zakładach oczyszczania ropy naftowej. Mimo że tym razem nie będzie się mówiło o przemyśle maszynowym, czynności operatora są w obu przypadkach zbliżone.

„Operator siedzący przy pulpicie obserwuje tarczę kontrolną i w zasadzie nie powinien ingerować w przebieg procesu produkcyjnego. Jednak rola operatoria nie ogranicza się do zwykłej obserwacji. Musi on rozumieć nie tylko znaczenie wartości wskazywanych przez każdy z przyrządów, lecz również współzależności istniejące między tymi wskazaniami. Na przykład powinien on wiedzieć – dzięki doświadczeniu, zdobytemu pracą z urządzeniami lub dzięki specjalnemu przygotowaniu, że jakaś zmiana w kierunku przeciwnym nie jest normalna. Musi się również orientować, czy wskazania przyrządów odzwierciedlają parametry rzeczywiste czy też są skutkiem złej pracy przyrządów. Wreszcie operator notuje w dzienniku niektóre obserwacje dla celów statystycznych. A zatem od operatora wymaga się nie tylko uwagi i spostrzegawczości, lecz również inteligencji i zdolności orientacji” (Vensan i Grossen, 1959, s. 81). Jest rzeczą oczywistą, że zawód operatora tego typu, jak również zawody znacznie bardziej skomplikowane, dyspozytora i dyżurnego na stacji kolejowej, przetrwają jeszcze długo.

Innym zawodem, który powstał w wyniku automatyzacji i kompleksowej mechanizacji, jest zawód ustawiacza. Zainteresowanie budzi tabela obrazująca zmiany w strukturze zawodów na wydziałach Pierwszej Fabryki Łożysk Kulkowych (Kabanow, 1960).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.