Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Co ma do zaoferowania teoria psychoanalityczna?

Jeśli teorię psychoanalityczną uzna się winną dwóch przynajmniej poważnych uchybień, po pierwsze – że jest „niedobrą” teorią, a po drugie – że nie została uzasadniona za pomocą porządnych pod względem naukowym procedur (a ponadto jeśli się pamięta o tym, że można by przytoczyć wiele innych zarzutów), to powstaje pytanie, dlaczego teoria ta jest traktowana przez kogoś poważnie i dlaczego nie została dawno zapomniana. Jak mamy wytłumaczyć jej dominującą i wpływową pozycję w dzisiejszym świecie?

Rzecz w tym, że wszystkie teorie zachowania są dość marnymi teoriami i wszystkie pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o ich naukową weryfikację. Psychologia ma jeszcze przed sobą długą drogę, którą musi przejść, zanim będzie można ją nazwać nauką ścisłą. Dlatego też psycholog w wyborze teorii, którą zamierza się kierować, musi brać pod uwagę względy inne niż poprawność formalna i jakość materiału dowodowego.

Co ma do zaoferowania teoria psychoanalityczna? Niektórym ludziom podoba się obrazowy język, którym posługuje się Freud, przedstawiając swe idee. Pociąga ich umiejętność, z jaką posługuje się on aluzjami literackimi i mitologicznymi dla poparcia dość zawiłych i niejasnych koncepcji, oraz jego talent do takiego formułowania zdań, porównań czy przenośni, które pozwala wyjaśnić czytelnikowi jakąś kwestię. Jego pisma odznaczają się budzącymi podziw zaletami literackimi, rzadko spotykanymi w dziełach naukowców. Równie fascynujące jak styl są jego idee. Wielu ludzi uważa koncepcje Freuda za ekscytujące i sensacyjne. Oczywiście seks jest atrakcyjnym tematem i ma zdolność wzbudzania emocji nawet wtedy, gdy omawia się go w pracach naukowych. Agresja i destrukcyjność są prawie tak samo interesujące jak seks. Naturalne jest więc to, że pisma Freuda przyciągają czytelników.

Piękny literacki styl i pasjonująca tematyka nie są jednak głównymi powodami wielkiego poważania, jakim darzy się Freuda. Dzieje się tak, ponieważ jego idee są inspirujące, ponieważ jego koncepcja jednostki jest zarówno pełna rozmachu, jak i głęboka, ponieważ jego teoria ma zastosowanie w naszych czasach. Freud nie był może rygorystycznym naukowcem ani pierwszorzędnym teoretykiem, lecz był cierpliwym, drobiazgowym, bystrym obserwatorem oraz wytrwałym, zdyscyplinowanym, śmiałym, oryginalnym myślicielem. Ponad wszystkie zalety jego teorii wybija się jedna – stara się ona rozpatrywać ludzi z krwi i kości, żyjących po części w świecie realnym, a po części w świecie marzeń i fantazji, pełnych konfliktów i wewnętrznych sprzeczności, a jednak zdolnych do racjonalnego myślenia i działania, motywowanych przez siły mało im znane i przez aspiracje wykraczające poza ich możliwości, na zmianę tępych i bystrych, sfrustrowanych i zadowolonych, pełnych nadziei i rozpaczających, samolubnych i altruistycznych: krótko mówiąc: skomplikowane istoty ludzkie. Wielu ludzi uważa, że taki obraz jednostki odznacza się głęboką trafnością.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.