Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Zadanie psychologii uzdolnień

Nasze podejście do problematyki uzdolnienia powinno być wprost przeciwstawne do tradycyjnego: problem uzdolnienia jest problemem przede wszystkim jakościowym, a nie ilościowym. Psychologia powinna stawiać sobie za cel dostarczenie praktyce sposobów analizy uzdolnienia ludzi w różnych dziedzinach, nie zaś sposobów pomiaru tego uzdolnienia. Wszak nie to jest najważniejsze, że jedni ludzie są bardziej, a inni mniej uzdolnieni. Znacznie ważniejsze jest to, że różni ludzie mają różne uzdolnienia i różne zdolności, różne nie tylko pod względem ilościowym, lecz i jakościowym. Te jakościowe różnice uzdolnienia wyrażają się nie tylko w tym, że jeden człowiek uzdolniony jest w jednej dziedzinie, a drugi w innej, nie tylko w tym, że jeden człowiek ma uzdolnienia techniczne, a drugi muzyczne. Również nie wyrażają się one tylko w tym, że w zakresie uzdolnienia muzycznego jeden może mieć uzdolnienie przede wszystkim do działalności kompozytorskiej, a drugi do działalności pianisty-wykonawcy. Jakościowe różnice uzdolnienia wyrażają się w tym, że nawet uzdolnienie pianistyczne jest u różnych ludzi jakościowo różne: jeden człowiek jest w taki sposób uzdolniony jako pianista, a drugi w inny. Analiza tego rodzaju różnic jakościowych stanowi też naczelne zadanie psychologii uzdolnień. Wszystko, co powiedziano o uzdolnieniach, odnosi się również do zdolności. Sprawa polega nie tylko na tym, że u jednego człowieka słuch muzyczny jest lepszy, a u innego gorszy: u różnych ludzi słuch muzyczny może być jakościowo różny. Poszukiwanie w zdolnościach tego rodzaju różnic jakościowych jest zadaniem nadzwyczaj ważnym. W tym zakresie psychologia może okazać praktyce szczególnie istotną pomoc. Oczywiście nie należy całkowicie wykluczyć możliwości ilościowego podejścia do badania zdolności. Jest ono możliwe, jednak tylko w tym przypadku, kiedy następuje po jakościowej analizie, kiedy wynika z niej, jest przez nią wyznaczone.

Centralnym zadaniem psychologii uzdolnień nie jest wcale rangowanie ludzi według wielkości uzdolnienia, lecz opracowanie sposobów analizy naukowej jakościowych właściwości uzdolnienia i zdolności. Podstawowe pytanie powinno sprowadzać się nie do tego, o ile uzdolniony czy zdolny jest dany człowiek, lecz do tego, jakie są uzdolnienia i zdolności danego człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.