Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Zaburzenia w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży

Ten krótki przegląd najważniejszych badań nad rozwojem osobowości dziecka wskazuje na ich fragmentaryczność i duże luki w podejmowanej problematyce, zarówno jeśli chodzi o okresy rozwojowe, jak i poszczególne aspekty osobowości. Daje się tu wyraźnie odczuć brak jednolitej ogólnej teorii osobowości, która pozwoliłaby ukierunkować także badania nad dziećmi w tej dziedzinie. Zarysy takiej teorii znajdujemy w pracach Janusza Reykorwskiego 238, a próby jej zastosowania – w badaniach nad kształtowaniem się osobowości dziecka 237, podejmowanych w kierowanym przez nieo zespole (w Instytucie Psychologii UW), ale nie wpłynęły one jeszcze na stworzenie odpowiedniego, szerszego programu badawczego w psychologii rozwojowej.

Trzecia grupa problemów, którą wymieniliśmy poprzednio, mianowicie zaburzenia w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży, należy już do psychologii klinicznej dziecka, omawiać więc jej tu bliżej nie będziemy. Wspomnimy jedynie, że szeroko zakrojone badania z tego zakresu prowadzone są od wielu lat według wyraźnie sprecyzowanego programu badawczego przez H. Spionek i jej zespół438 w Uniwersytecie Warszawskim. Badania nad zaburzeniami rozwoju i zachowania u dzieci prowadzone są również w Zakładzie Psychologii Klinicznej UJ pod kierunkiem Marii Susułowskiej. Tymi zagadnieniami zajmowali się także: niedawno zmarły A. Lewicki, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej w Uniwersytecie Poznańskim, S. Gerstmann w Łodzi i Z. Włodarski w Warszawie. Wiele badań poświęcili też psychologowie problemom trudności wychowawczych, demoralizacji, wykolejania się i przestępczości nieletnich, tj. zagadnieniom bardzo złożonym i leżącym raczej w kręgu zainteresowań psychologii wychowawczej, klinicznej, kryminolo- gicznej i sądowej (podobnie jak innych dyscyplin naukowych – kryminologii, socjologii, nauki o moralności, pedagogiki), aniżeli psychologii rozwojowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.