Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

WZMOCNIENIA PRZY UCZENIU SIĘ CZ. II

Wzmocnieniami wtórnymi mogą być wszystkie te podniety, które na zasadzie doświadczenia osobnika przestały mu być obojętne, tzn. wywołują jego określone reakcje. Wzmocnieniem wtórnym, które może funkcjonować zarówno u człowieka, jak u zwierząt, jest np. widok pokarmu, wzmocnieniem specyficznym dla człowieka jest np. pochwała słowna.

Rodzaj wzmocnienia stosowanego w uczeniu uważa się za czynnik istotny. Uwzględniając jego pierwszoplanowe znaczenie wyodrębnia się np. poszczególne rodzaje metod odruchowo-warunkowych (patrz rozdz. 3, s. 47).

Wyniki wielu badań wskazują, że w sytuacji, gdy nie ma wzmocnień pierwotnych i usunie się wzmocnienia wtórne, w uczeniu się następują zakłócenia. Porównawczy efekt działania wzmocnień pierwotnych i wtórnych najłatwiej można prześledzić w badaniach dotyczących warunkowania. Skuteczność wzmocnień wtórnych zależna jest – co wydaje się oczywiste – od stopnia ich utrwalenia. Przez stopień utrwalenia rozumie się tutaj liczbę połączeń bodźca, który stał się wzmocnieniem wtórnym, ze wzmocnieniem pierwotnym. Im wyższy stopień utrwalenia wzmocnienia wtórnego, tym większa jego siła działania w procesie uczenia się (Bersch, 1951: Hall, 1951: Miles, 1956). Należy podkreślić, że wzmocnienia wtórne nie ustępują niekiedy wzmocnieniom pierwotnym pod względem skuteczności działania, a o sile ich – oprócz liczby połączeń ze wzmocnieniem pierwotnym – decyduje rodzaj wzmocnienia pierwotnego, a także sposób ich wytwarzania (Hilgard i Marquis, 1968).

Obecnie zajmiemy się rozpatrzeniem niektórych innych zależności efektów uczenia się od stosowanych wzmocnień. Przede wszystkim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy uzyskiwane efekty zależą od wielkości i jakości wzmocnienia?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.