Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Wzmocnienia negatywne i pozytywne w procesie uczenia się

Czasami stosuje się w badaniach wyłącznie wzmocnienia pozytywne lub wyłącznie wzmocnienia negatywne, niekiedy zaś operuje się obydwoma rodzajami wzmocnień odpowiednio do przebiegu uczenia się. Przykładem wyłącznego operowania wzmocnieniami pozytywnymi może być wytwarzanie prostego odruchu ślinowego, gdy po zadziałaniu czynnika obojętnego badany otrzymuje pokarm, lub często stosowana metoda uczenia się labiryntu (po przejściu labiryntu osobnik otrzymuje pokarm, zabawkę, pochwałę). Za przykład wyłącznego stosowania wzmocnień negatywnych może służyć wytwarzanie reakcji unikania metcdą badania reakcji obronnych na prąd elektryczny (patrz rozdz. 3, s. 53). Przykładem stosowania obydwu rodzajów wzmocnień w procesie uczenia się może być wytwarzanie różnicowania metcdą słowno-ruchową Iwanowa-Smoleńskiego i wypowiadanie słowa „dobrze” lub „źle”, zależnie od prawidłowości reakcji.

Można mieć wątpliwości, czy w pierwszym przypadku mamy do czy- nienia wyłącznie ze wzmocnieniami pozytywnymi, albowiem każdorazowe wejście do ślepej uliczki wymaga cofnięcia się i opóźnia przejście labiryntu. Można również wątpić, czy w przypadku uczenia się unikania prądu elektrycznego wchodzą w grę tylko wzmocnienia negatywne: nasuwa się pytanie, czy uniknięcie wzmocnienia negatywnego nie jest wzmocnieniem pozytywnym? Wątpliwości te wiążą się jednak nie tyle z opisem bodźców działających z zewnątrz i wchodzących w grę sytuacji, co z interpretacją ich działania i dlatego w tym miejscu nie będziemy się nimi zajmować 3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.