Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Wytwarzanie się pojęć

Badania nad wytwarzaniem się pojęć dzieci były prowadzone w psychologii rozwojowej z różnych pozycji teoretycznych. Jedną z nich jest koncepcja J. P i a g e t a, dotycząca stadiów rozwoju umysłowego dziecka, w której obrębie mieszczą się przytoczone przez nas dane na temat rozwoju pojęcia stałości. Piageta i jego współpracowników interesował także rozwój wielu innych pojęć, np. pojęcia liczby, ruchu i prędkości, przestrzeni i czasu49. Szczególnie kontrowersyjne okazały się wczesne poglądy Piageta na temat pojęć dzieci o przyrodzie i życiu. Poglądy te wywołały dyskusje, także wśród psychologów polskich (Szuman, 1947), poświęcimy im więc nieco więcej uwagi.

Piaget podzielał stanowisko psychologów postaci,, że myślenie dziecka ma charakter magiczny, podobnie jak myślenie ludzi pierwotnych. Na podstawie analizy odpowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym na takie pytania, jak: „Dlaczego słońce świeci?”, „Jak powstają góry?” „Dlaczego woda w rzece płynie?” itp., doszedł do wniosku, że dziecko, nie umiejąc rozumować w sposób logiczny, wyjaśnia sobie zjawiska otoczenia zgodnie ze swą naiwną, egocentryczną postawą wobec rzeczywistości. Dziecko- przypisuje więc przedmiotom martwym cechy życia (animizm) oraz: doszukuje się w otoczeniu, zwłaszcza u zwierząt, cech ludzkich (ant ropom orf izm). Inną cechą ujmowania przez dziecko zjawisk przyrody jest artyficjalizm, który polega na przeświadczeniu, że świat został stworzony przez człowieka lub jakąś istotę wyższą dla zaspokojenia potrzeb-ludzkich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.