Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Wyniki badań nad hamowaniem proaktywnym

Wyniki badań nad hamowaniem proaktywnym dość zgodnie wskazują, że przy uczeniu się kolejnym dwóch materiałów, uczenie się materiału pierwszego obniża wskaźniki pomiaru pamięci materiału drugiego. Podobne zjawisko obserwuje się w niektórych eksperymentach nad transferem. Próbując wyjaśnić zjawisko hamowania proaktywnego, możemy więc odwołać się do hipotez sformułowanych dla wyjaśnienia zjawiska transferu Spence, 1937). Już pobieżne porównanie schematów, według których przeprowadza się badania nad transferem i hamowaniem proaktywnym, wskazuje, że transfer jest na pewno czynnikiem, który w dużej mierze decyduje o stopniu hamowania proaktywnego. Wydaje się jednak, że nie determinuje go całkowicie. Do takiego przypuszczenia upoważniają choćby badania Morgana, Underwooda (1950), w których uczenie się materiału początkowego ułatwiało uczenie się materiału następnego, natomiast utrudniało jego odtworzenie po pewnym czasie.

Przy pomiarze hamowania proaktywnego odwołujemy się nie do wskaźników uczenia się, jak to ma miejsce w eksperymentach nad transferem, ecz do wskaźników pomiaru efektów uczenia się dokonywanego w określonym czasie po zakończeniu uczenia się. Ten wzgląd pozwala dopatrywać się analogii między zjawiskami hamowania proaktywnego i hamowania retroaktywnego. Dlatego też nie tylko prowadzi się badania empiryczne równocześnie nad hamowaniem retroaktywnym i proaktywnym, śledząc wzajemny wpływ dwu kolejno uczonych zadań na pamiętanie każdego z nich, lecz również próbuje się wyjaśnić hamowanie proaktywne odwołując się do tych samych hipotez, które najczęściej zostały sformułowane dla wyjaśnienia danych otrzymanych w eksperymentach nad hamowaniem retroaktywnym (Gibson, 1940: Underwood, 1945). Hipotezy te, omówione w pracy Budohoskiej pt. Z badań nad przyczynami zapominania (1967), wypełniają lukę w rozumieniu mechanizmu hamowania proaktywnego, która powstaje, gdy ujmujemy to zjawisko jako szczególny przypadek transferu negatywnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.