Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Wycofanie wzmocnienia w nauczaniu

W rozdziale 4. dowiedzieliśmy się, że z naszej nadrzędnej reguły wzmacniania wynika, iż zachowania, które nie są wzmacniane, wygasają – słabną, a w końcu zanikają. W rozdziałach 8. i 9. dowiedzieliśmy się, jak wykorzystywać tę zasadę w celu kształtowania pożądanych zachowań metodą wzmocnienia różnicowego, czyli poprzez wzmacnianie kolejnych przybliżeń\ tych zachowań i wycofywanie wzmocnień w przypadku zachowań niepożądanych. Obecnie możemy już przeanalizować pojęcie wygaszania z punktu widzenia osłabiania zachowania zakłócającego efektywne uczenie się w szkole.

Istnieje wiele rodzajów i stopni niewłaściwego zachowania, zakłócającego efektywne uczenie się szkolne. Może to być zakłócenie łagodne, np. marzenie na jawie, może też być poważne – np. walka na noże czy nożyczki. Niewłaściwe zachowanie może się pojawiać rzadko, może też być czymś stałym. Ponadto może je przejawiać tylko jeden uczeń, może też objąć wszystkich uczniów w całej szkole, jak np. w przypadku strajku 70 czy wagarów.

Wycofywanie wzmocnienia, mające na celu wygaszenie niewłaściwych zachowań, tak przecież zróżnicowanych zarówno pod względem formy, jak i natężenia, nie jest rzeczą łatwą. W rzeczywistości, w pewnych okolicznoś- 1 ciach, nawet próby uczynienia tego mogą okazać się czymś niepożądanym. MacMillan, Fornes i Trumbull wskazują, iż niewłaściwe zachowania, stanowiące potencjalne zagrożenie dla uczniów, np. „przewracanie innych z dużą siłą, bójki, psie figle z użyciem piór czy nożyczek, fizyczne atakowanie innych, itp. nie zawsze dają się opanować metodą wycofania wzmocnienia i to niezależnie od tego, co twierdzi na ten temat teoria”l5. Autorzy ci piszą dalej: „Jeśli jedno dziecko goni drugie z naostrzonym ołówkiem w ręku, to czy nauczyciel powinien to zignorować? Gdy dziecko niebezpiecznie buja się na krześle, to czy nauczyciel powinien odwrócić wzrok w drugą stronę? Teoretycznie zignorowanie takiego zachowania powinno je wygasić, ale zdrowy rozsądek przeczy tej teorii. Zachowania tego rodzaju muszą być stłumione natychmiast’’’’16. Rzeczywiście, niewłaściwych zachowań pewnego typu nie sposób ignorować tak długo, aż same wygasną.

Nauczyciele nie kontrolują wszystkich potencjalnych wzmocnień w obrębie środowiska szkolnego. Wiele z tych wzmocnień kontrolują sami uczniowie. Tak więc możesz co prawda zdecydować, że będziesz ignorował określone niewłaściwe zachowania niektórych uczniów, lecz inni mogą na nie zwracać uwagę. Co więcej, nie zawsze bywa oczywiste, gdzie tkwi źródło (lub źródła) wzmocnienia danego niewłaściwego zachowania. Na przykład, licealiści znani są z tego, że posiadają ogromne zdolności wymyślania różnych wybryków w klasie tak, by nauczyciel nie zdawał sobie sprawy kto konkretnie popełnił wykroczenie lub nawet na czym to wykroczenie dokładnie polegało. W takich przypadkach wycofywanie wzmocnienia jest rzeczą niezwykle trudną, jeśli nie wręcz niemożliwą. .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.