Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Wpływ Junga na psychologię

Do zlekceważenia systemu Junga przez psychologię przyczynił się również fakt, iż Jung uważany jest za psychoanalityka. Jeśli myśli się o psychoanalizie, to myśli się przede wszystkim o Freudzie, a dopiero potem o Adlerze i Jungu. Olimpijska postać Freuda w psychoanalizie odwraca uwagę od innych luminarzy w tej dziedzinie. Sytuację tę być może zmieni opublikowanie po angielsku dzieł zebranych Junga, jednakże spodziewany efekt może zniweczyć jednoczesna publikacja dzieł zebranych Freuda.

Aczkolwiek bezpośredni wpływ Junga na psychologię był niewielki, wydaje się, że niektóre ostatnie osiągnięcia psychologii zawdzięczają Jungowi znacznie więcej, niż to się uznaje. Wpływy pośrednie są trudne do ustalenia, ponieważ rozpowszechniające się poglądy mogą powstawać zarówno pod wpływem idei jednego człowieka, jak i bardziej lub mniej spontanicznie w umysłach kilku ludzi jednocześnie, w związku z panującą atmosferą umysłową. Nie da się zaprzeczyć, iż obecnie wiele idei Junga znajduje się w powszechnym obiegu, niezależnie od tego, czy on sam jest za to odpowiedzialny czy nie. Weźmy na przykład koncepcję samorealizacji.

Takie same lub podobne idee znaleźć można w pracach Goldsteina, Rogersa, Angyala, Allporta i Maslowa, jeśli wymienimy jedynie psychologów, których poglądy przedstawione są w tej książce. Żaden z tych autorów nie przyznaje Jungowi autorstwa pojęcia samorealizacji. Nie oznacza to jednak, iż Jung nie oddziaływał na nich, bezpośrednio czy pośrednio. Być może zapożyczyli oni to pojęcie nieświadomie od Junga lub od innych osób, które były pod jego wpływem. Podobnie jest w wypadku pojęcia rozwoju jako przechodzenia od stanu globalnego, poprzez zróżnicowanie, do integracji. Koncepcję taką znaleźć można zarówno u Junga, jak i u Murphy’ego. Czy Jung miał wpływ na Murphy’ego (odwrotny kierunek wpływu jest niemożliwy, ponieważ poglądy Junga zostały ogłoszone przed poglądami Murphy’ego), czy może na kogoś trzeciego, kto z kolei oddziaływał na Murphy’ego, czy też nie ma między ich poglądami żadnego związku poza tym, iż obaj żyli w tym samym czasie i w tej samej cywilizacji zachodniej? Nie ma żadnych dowodów, które mogłyby rozstrzygnąć tę kwestię. Czy optymizm cechujący wiele ostatnio powstałych koncepcji, na przykład Rogersa i Allporta, odzwierciedla poglądy Junga czy też ducha naszych czasów? Czy nacisk, jaki Jung kładł na zachowania ukierunkowane na cel, stał się punktem wyjścia innych koncepcji celowego zachowania czy też celowość jako pojęcie teoretyczne stało się modne w obecnych czasach w odpowiedzi na mechanicyzm nauki dziewiętnastowiecznej? Pytania te są bardzo trudne i nie możemy dać na nie jednoznacznej odpowiedzi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.