Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Właściwości osobniczych a różne cechy charakteru

Na podstawie jednych i tych samych właściwości osobniczych mogą powstać różne cechy charakteru. I tak na gruncie temperamentu cholerycznego może powstać silna towarzyskość lub też obcość, niechęć do ludzi. Dokładnie tak samo na gruncie temperamentu flegmatycznego może ukształtować się towarzyskość lub obcość wobec ludzi i grupy. O tym, jaka rzeczywiście indywidualna cecha charakteru powstanie na gruncie tych lub innych właściwości osobniczych, decydują ustosunkowania osobowości. Żeby u choleryka powstała towarzyskość, konieczny jest pozytywny stosunek do ludzi i grupy, a dla ukształtowania się niechęci – stosunek negatywny. To samo należy powiedzieć o intelektualnych, emocjonalnych i wolicjonalnych cechach charakteru. Te cechy charakteru, przejawiające się w określonych, typowych sytuacjach, są uwarunkowane ustosunkowaniem do tych sytuacji. Oczywiście to, co jest indywidualne, swoiste w cesze charakteru, nie może być antagonistyczne w stosunku do społecznego ustosunkowania, przez które jest ono określane. Więcej, właśnie dzięki formowaniu się indywidualnych cech charakteru znoszą się przeciwności między tym, co w osobowości jest społeczne, a właściwościami osobniczymi. Tak np. takie właściwości temperamentu flegmatycznego, jak powolna reakcja, obniżona pobudliwość emocjonalna, inercja nastawień, utrudniają nawiązanie bezpośrednich kontaktów społecznych. Dlatego właściwości te są przeciwstawne dążeniu do obcowania z ludźmi. Jednakże, jak wykazano w badaniu A. I. Ilinej, dzięki charakterystycznej dla flegmatyka wybiórczości kontaktów z niewielkim kręgiem dobrze znanych ludzi, dzięki określonemu sposobowi obcowania z nimi, dążenie do nawiązywania kontaktów społecznych może przejawiać się u flegma tyka w nie mniejszym stopniu niż przy jakimkolwiek innym typie temperamentu.

W ten sposób jedno ze źródeł tworzenia się indywidualnych cech charakteru stanowi konieczność przezwyciężenia sprzeczności między właściwościami osobniczymi a społecznymi usto- sunkowaniami jednostek. Istotnie, im szersza i wszechstronniejsza jest indywidualność osobowości, tym bardziej ograniczony jest zakres sprzeczności między społecznymi ustosunkowaniami i właściwościami osobniczymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.