Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Włączanie psychologii dziecka do realizacji zadań społecznych

Różnice dotyczące poziomu życia różnych grup społecznych w Stanach Zjednoczonych narastały w ciągu ostatniego dwudziestolecia. W latach sześćdziesiątych różnice te jaskrawo rzucały się w oczy, dawały się obserwować już w pierwszych latach nauki szkolnej w postaci niższych osiągnięć szkolnych dzieci ze środowisk gorzej sytuowanych. Uznano, iż wyrównywanie tych różnic za pomocą powszechnego nauczania nie daje efektu, że ważne jest, aby dzieci już wówczas, gdy wstępują w progi szkoły, miały jednakowy start życiowy85. Akcja wyrównywania startu życiowego (Head Start Project) stała się przedsięwzięciem rozwijanym w latach sześćdziesiątych na olbrzymią skalę, częścią programu politycznego, finansowanego setkami milionów dolarów przez państwo i mobilizującego szerokie rzesze ludzi. Akcja ta miała charakter opieki lekarskiej nad dziećmi, kontaktu z ich środowiskiem domowym oraz opieki pedagogicznej, wyrażającej się w organizowaniu “przedszkoli lub ognisk przedszkolnych. Podsumowywanie jej wyników po kilku latach trwania przynosiło często rozczarowanie, co nie może dziwić m.in. wobec faktu, że akcja ta nie sięgała do istotnych, ekonomiczno-społecznych korzeni zła. Z sytuacją opisaną wyżej zbiegły się w czasie głosy psychologów (choć tylko pojedyncze), mówiące o relacjach między różnicami rasowymi a różnicami inteligencji, o niższej inteligencji ludzi należących do mniejszości rasowych w Stanach Zjednoczonych88. Głosy powyższe, stanowiące, interpretację wyników określonej grupy badań, zabrzmiały jak usprawiedliwianie, wobec społeczeństwa, czynników państwowych, które dopuściły do złej sytuacji, w jakiej żyły olbrzymie rzesze obywateli należące do mniejszościowych grup rasowych: głosy te sugerowały bowiem wniosek, iż nie sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju, lecz zdeterminowany genetycznie niski poziom inteligencji grup mniejszościowych ludności doprowadza do złych warunków, w jakich żyją one, i do niepowodzeń szkolnych ich dzieci. Głosy, o których mowa, wywoływały wrzenie i potępienie, u progu zaś lat siedemdziesiątych badania, które je spowodowały, stały się przedmiotem naukowej analizy ekspertów ze względu na dyskusyjność, a jednocześnie ważność płynących z nich wniosków nie tylko dla grona naukowców, lecz również dla szerszego społeczeństwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.