Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Umiejętność świadomego stawiania przed sobą celu

Umiejętność świadomego stawiania przed sobą celu zapamiętania lub przypomnienia, wyraźnie zmienia charakter pamięci i dalszy jej rozwój. Pozostaje to w związku z kształtowaniem się nastawień ukierunkowujących przebieg procesów poznawczych.’Uczenie się w szkole–to zupełnie nowy dla dziecka rodzaj działalności. Uczeń powinien opanować określony zasób wiedzy, niezależnie od stopnia zainteresowania, jaki ona w nim wzbudza. W okresie przedszkolnym poznawanie przez dziecko rzeczywistości i zdobywanie wiedzy odbywało się w toku bezpośredniej, interesującej je działalności praktycznej..Natomiast szkolne uczenie się, to działalność poznawcza, w sposób specjalny zorganizowana i skierowana na określony cel. W. toku tego działania procesy zapamiętywania i reprodukowania nabierają specjalnego charakteru, zajmują w nauce dziecka szkolnego miejsce centralne, stapiając się z procesem przyswajania wiedzy.

To nowe zadanie: poznawania, zapamiętywania i przyswajania sobie różnych umiejętności i rzeczy poza normalnymi i znanymi dotąd warunkami i zadaniami jest dla początkującego ucznia zadaniem trudnym. Już nie z naturalnej potrzeby, jaką wysuwa życie, ale na żądanie ma on przypomnieć sobie to, czego się nauczył. Nie może przy tym liczyć na to, że materiał zapamięta się „sam przez się”, ale musi sam na określony termin nauczyć się, a potem na żądanie odtworzyć i wypowiedzieć to, co miał zadane. Stwarza to nowe warunki dla pracy mózgu, wymaga od dziecka nabycia umiejętności kierowania procesami zapamiętywania i przypominania.

W świetle tego jasne się staje, że dziecko, które w okresie przędszkol- nytn nie wyrobiło sobie pod kierunkiem dorosłych początkowych form dowolnego zapamiętywania, przeżywa trudności – nie umie się uczyć, mimo że rozumie polecenia nauczyciela. Dzieci z kl. I i II z reguły trzeba uczyć tego, jak należy się uczyć, aby sprostać wymaganiom szkoły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.