Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Typowe cechy nerwicowych objawów anankastycznych

W opisanym przypadku występowały natręctwa myślowe i związane z nimi czynności ruchowe. Chory doznawał również lęku przed bakteriami. Tego rodzaju lęki, tj. przed czymś pomyślanym jako niebezpieczne, przykrt, groźne, np. przed wypadkiem samochodowym, zachorowaniem na raka, zagubieniem się w dumie, przed podróżowaniem, przed przebywaniem w pomieszczę- niach zamkniętych itp., a nazywane zwykle fobiami, często występują łącznie z natręctwami. Niekiedy fobia stanowi objaw bardzo wyraźny, ale i wtedy chory nie zatraca krytycyzmu wobec swego, nieraz wręcz dziwacznego, sposobu zachowania, płynącego z obawy pozbawionej obiektywnych podstaw.

Podany przykład zdaje się ukazywać typowe cechy nerwicowych objawów anankastycznych. Dalsze uwagi dotyczą natręctw i fobii u człowieka zdrowego, które ćhoć określane tymi samymi nazwami co i w przypadku nerwic, nie świadczą o nerwicowym procesie chorobowym, ani o jakimkolwiek innym.

Myśli natrętne występujące w życiu codziennym polegają niekiedy na stereotypowym powtarzaniu tych samych zdań. Człowiek np. powtarza w myśli usłyszany dowcip, który już dawno przestał być zabawny. Próba skupienia uwagi na jakimś zagadnieniu lub spostrzeganych właśnie przedmiotach przerywa nawracający ciąg myśli, które po chwili wypływają ponownie: człowiek powtarza raz jeszcze, zdanie po zdaniu, nużący tekst. Natręctwo tego rodzaju zwykle niknie, gdy okoliczności zmuszają człowieka do działania wymagającego uważnej kontroli wykonywanych czynności lub do myślenia koncepcyjnego, np. w związku z próbą rozwiązania trudnego zadania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.