Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Twardowski i jego metoda naukowa – kontynuacja

W ramach stanowiska antypsychologistycznego przedmioty epistemologii, w pewnym sensie także logiki filozoficznej: pojęcia, sądy, zagadnienie ich prawdziwości, przestają być traktowane przez Twardowskiego z punktu widzenia psychologii: nowy punkt widzenia nie przestaje jednak tym samym być naukowy. Również ten nowy punkt widzenia pochodzi od Bren- tany, który oddzielał psychologię genetyczną jako naukę przyrodniczą operującą indukcją, od psychologii opisowej, ‚posługującej się metodą analityczną. Metoda ta polega na uchwyceniu w doświadczeniu wewnętrznym cech swoistych zjawiska i ujęciu ich w definicji analitycznej, której przedmiotem jest już nie zjawisko konkretne, lecz jego typ. Definicja ta zostaje następnie sprawdzona w danej dziedzinie badań. Naukowość postępowania bazuje w tym wypadku na byciu danym w naoczności tego, co stanowi przedmiot badania. Poznanie sformułowane w definicjach analitycznych posiada wprawdzie swój odpowiednik w doświadczeniu, nie można mu jednak przypisać natury „vérité de fait”) stanowi ono „vérité de raison”, aprioryczny sąd apodyktyczny. Postulat naukowości twierdzeń filozofii w ujęciu Twardowskiego odpowiada z jednej strony kartezjańskiemu dążeniu do uzyskania „idei jasnych i wyraźnych”, z drugiej zaś postulatowi Locke’a, opierającemu analizy filozoficzne na badaniu doświadczenia wewnętrznego. Obie metody, postulujące ścisłość i dokładność pojęć uzyskanych na drodze obserwacji psychologicznej stanowić miały środek zaradczy na wielokroć niejasną, dowolnie konstruowaną, nie szukającą potwierdzenia w doświadczeniu filozofię ipostkantowską.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.