Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Trudności związane z prowadzeniem badań podłużnych

Tak więc ani długi czas trwania badań, ani’ też częstość kontaktów z osobą badaną nie decydują o tym, czy badania nazwiemy podłużnymi, czy nie. Decyduje o tym porównywanie wyników badania tych samych jednostek w różnym wieku. To postępowanie badawcze daje tak olbrzymie korzyści z punktu widzenia wyjaśnienia procesu rozwoju oraz tak znaczne możliwości interpretacji złożonej interakcji różnych czynników, że mimo rozlicznych trudności związanych z prowadzeniem badań podłużnych są one stale kontynuowane i podejmowane8. W sumie jednak badań podłużnych jest stosunkowo niewiele, a te z nich, które objęły długie lata życia, od urodzenia aż do dojrzałości, można by (na całym świecie) zliczyć na palcach8. Trudności związane z prowadzeniem badań podłużnych, są następujące:

Aby na ich podstawie opisać rozwój dzieci ód urodzenia do, powiedzmy, 30 lat, trzeba by być w kontakcie z. tymi osobami w ciągu trzydziestu lat, co nie jest łatwe. Nie wystarczy przy tym z reguły badanie pojedynczych dzieci. Osób badanych musi być dostateczna liczba, aby wnioski można było uogólnić. Dla zbadania większej grupy łudzi w sposób dostatecznie dokładny potrzebny jest zespół osób kontynuujących badania przez wiele lat swego życia, gotowych do czekania długo na ich wyniki. Badań tych nie można przerywać, a co za tym idzie, trzeba też mieć na nie zapewnione fundusze na tak długi okres czasu.

Do tych przykładowo wymienionych trudności organizacyjnych dochodzą kłopoty teoretyczne. Doskonalą się sposoby badań, nauka posuwa się stale naprzód, wskazując na decydujące znaczenie dla rozwoju dziecka takich czynników i odpowiadających im szczegółów badania, o których dawniej nikt nie pomyślał. W badaniach podłużnych do istotnych momentów należy jednak stałe posługiwanie się tą samą metodą – dopiero stosując ten sam pomiar, można ze stwierdzonych różnic w wynikach wnioskować, że coś się zmieniło. Wymienione przykładowo kłopoty związane z prowadzeniem badań podłużnych są przedmiotem wielu dyskusji i pozyskują im zarówno zwolenników, jak i przeciwników.

Jako środek zastępujący badania podłużne stosuje się niekiedy dla uzyskania danych o przebiegu rozwoju dziecka wywiady (z matkami czy z rodzinami). Jednakże stopień rzetelności tak uzyskanych informacji, w porównaniu z zebranymi bezpośrednio w toku badań podłużnych, jest znacznie ograniczony (matki zapominają, co było kilka lat temu: na fakty, które sobie przypominają jako zachodzące w dzieciństwie dziecka, wpływają czynniki uboczne, np. własny pogląd matki na to, co powinno było w danym momencie wystąpić).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.