Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Teza Danteca

Poglądy psychologiczne reprezentujące stanowisko przeciwne, a więc starające się wykazać, iż człowiek posiada w sobie zarodki uczuć altruistycznych, mają nie mniej licznych przedstawicieli. Szczególnie, jak wiadomo, moraliści angielscy siedemnastego i osiemnastego wieku, polemizując między innymi z filozofem Hobbesem, który twierdził, że każdy człowiek jest z natury egoistą, udowodnili, że impulsy altruistyczne są tak samo składnikiem ludzkiej natury, jak skłonności egoistyczne3. Broniono pierwotności życzliwych społecznych tendencji człowieka operując pojęciami wrodzonego instynktu moralnego, wrodzonego człowiekowi moralnego zmysłu, powoływano się na rzekomy instynkt macierzyński, na znany nam już instynkt społeczny itd.

Trzeba jednak zaznaczyć, że pojęcie egoizmu nie włącza w swą treść nieodzownie elementu napaści. Można nawet stać na stanowisku tezy Danteca o radykalnym egoizmie człowieka, a przecież uważać agresję za coś wtórnego. Człowiek, według tego zapatrywania, nie atakowałby innych, nie czułby do nich niechęci, gdyby wszystko, co jest potrzebne do jego szczęścia, mógł osiągnąć bez walki.

Przejdziemy teraz do stanowisk, które mówią raczej o grupach aniżeli o jednostkach, wymieniając na pierwszym miejscu te, które przypisują konfliktom i walkom podstawową rolę w rozwoju społeczeństw ludzkich. Polski socjolog Gumplowicz przedstawia rozwój cywilizacji ludzkiej jako wynik ciągłego zmagania się różnych formacji grupowych: ras, narodów i klas. Podbój jednego plemienia czy jednego narodu przez drugi jest, zdaniem tego autora, ważnym środkiem postępu ludzkości. Zbliżone do poglądów Gumplowi- cza jest stanowisko Gustawa Ratzenhofera, którego ujęcie ma kombinowany charakter psychologiczno-socjologiczny. Twierdzi on, że każda jednostka dąży do zaspokojenia w sposób bezwzględny swego popędu samozachowawczego. Popęd ten może być przytłumiony ze względu na konieczność współpracy społecznej, on jednak jest ostateczną sprężyną działania, która prowadzi z konieczności do walki pomiędzy grupami ludzkimi. :

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.