Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Testy o charakterze projekcyjnym

Oprócz skal inteligencji obejmujących różne rodzaje prób, psychologowie używają do badania zdolności poznawczych również pojedyncze testy. Do najczęściej używanych należą: Test J. C. Raven a70, w którym zadaniem osoby badanej jest uzupełnianie luk w układach rysunkowych: test inteligencji F. L. Goodenough11, w którym podstawę analizy stanowi rysunek dziecka. Jako przykład zaś prób werbalnych może służyć test wnioskowania logicznego C. B u r t a7.

Istnieją również testy służące do badania takich aspektów rozwoju dzieci, jak ich spostrzeżenia7, ruchy74, mowa75, lateralizacja70 itp. też informacje na temat omawianej obecnie kategorii testów zawarte w pracy H. Spionek Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Wyd. II. Warszawa 1969.

Do klasycznego repertuaru badań nad indywidualnymi właściwościami dzieci należą testy o charakterze projekcyjnym, służące do badania osobowości. Jako materiał służą tu obrazki, które polecamy dziecku opisywać czy interpretować, ukierunkowując to ewentualnie pytaniami. Należą tu następujące testy: Test Apercepcji Tematycznej, w skrócie TAT (Thematic Apperception Test), Obrazki z Michigan (Michigan Pictures). Test Apercepcji dla Dzieci – CAT (Children Apperception Test), Obrazki Symondsa (Symonds Pictures), Test Rorschacha.

W innych przypadkach dostarczamy dziecku materiału o charakterze zabawowym, mniej lub bardziej ustrukturalizowanego, np. miniaturowe laleczki, imitujące różnych ludzi i przedmioty spotykane w codziennym życiu (Test Świata Ch. B ii h 1 e r 77, Miniaturowe Zabawki Tematyczne L. Murphy78), zestaw do zabawy w rodzinę, obejmujący sprzęty domowe i laleczki odpowiadające domownikom79 Zamiast laleczek stosuje się też postacie ludzkie wycięte z papieru (jak papierowa szopka dla dzieci), przedstawione w różnych pozach, jakby sfotografowane w ‚trakcie jakiejś akcji80. Dziecko ma bawić się zabawkami w sposób dowolny, bądź ułożyć z nich określoną scenę, dokończyć historię opowiedzianą przez eksperymentatora.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.