Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

TEORIA OSOBOWOŚCI CZ. III

Chociaż teorie osobowości w niewielkim stopniu spełniają wymogi idealnej teorii, to jednak stanowią one poważny krok naprzód w porównaniu ze sposobem myślenia naiwnego obserwatora, który jest przekonany, iż spostrzega rzeczywistość w jedyny sposób, w jaki może być ona ujmowana. Aczkolwiek teorie osobowości nie opierają się na tak wyraźnie sformułowanych założeniach, jak można by sobie życzyć, samo istnienie tych teorii umożliwia dążenie do tego celu w sposób systematyczny. Oczywiste jest, że obecny poziom teorii osobowości jest znacznie wyższy niż 20 lat temu.

Jeśli więc teorie osobowości nie umożliwiają w takim stopniu, jak byśmy sobie tego życzyli, prawidłowego wyprowadzania hipotez, to w czym mogą być one pomocne osobie, która je stosuje? Stanowią one co najmniej zespół postaw (założeń) dotyczących zachowania, które z grubsza precyzują, jakie kierunki badań należy uznać za istotne. Oprócz tego, że stymulują one ogólne kierunki badań, określają także parametry lub dymensje, które uznaje się za ważne w tych badaniach. Jeśli nawet teoria nie pozwala na wyprowadzenie precyzyjnych, sprawdzalnych przewidywań, to jednak ukierunkowuje zainteresowanie badaczy na określone obszary problemów oraz wskazuje, jakie zmienne mają najistotniejsze znaczenie w ich badaniu. Poza tym należy też wziąć pod uwagę wartość heurystyczną teorii. Teorie osobowości jako całość są bardzo stymulujące i – jak to później zobaczymy – pod ich wpływem przeprowadzono wiele badań, aczkolwiek tylko niektóre z nich były efektem formalnego procesu wyprowadzania hipotez z teorii. Innymi słowy: teorie te, pomimo braku formalnej elegancji, mają zdolność generowania idei, wzbudzania ciekawości, rodzą wątpliwości i pomysły, a efektem tego jest rozkwit badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.