Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Szkolenie starszych robotników

Przy prawidłowym przewidywaniu i planowaniu można będzie unikać nagłych zmian kwalifikacji zawodowych poszczególnych ludzi. Szkolenie może być przeprowadzane równomiernie w dłuższym okresie pracy produkcyjnej człowieka. Oczywiście wymagać to będzie rozwiązywania problemów administracyjnych, technicznych i finansowych.

Wyniki prac badawczych wskazują, że szkolenie starszych robotników może być efektywne, jeżeli spełnione będą przy tym następujące warunki: a) szkolenie powinno być przeprowadzane stopniowo: b) tempo i sposób wykonywania zadań musi odpowiadać indywidualnym potrzebom szkolonego: c) należy stosować instrukcje pisemne (chociaż nie jest to warunek zasadniczy): d) ćwiczenia praktyczne powinny być stosowane w toku całego szkolenia: e) szkolony powinien być aktywnym uczestnikiem, a nie tylko biernym słuchaczem: f) tryb szkolenia powinien być taki, aby zapobiegał popełnianiu błędów, szczególnie w pierwszej fazie uczenia, przy tym ingerencja instruktora musi być dostatecznie delikatna: g) uczyć należy spraw prostych, a ważnych, np. sposobu trzymania narzędzi: h) należy zapewnić bezpośredni związek między percepcją a działaniem: i) w wyniku oceny przebiegu szkolenia człowiek powinien mieć poczucie osiągnięć i postępów: j) czynności pamięciowe powinny być ograniczone do minimum: k) szkolony powinien rozumieć rolę każdego elementu w całym procesie działania: 1) przy szkoleniu należy unikać pośpiechu.

Dobór starszych robotników do szkolenia powinien być dokonywany starannie i opierać się na systematycznie prowadzonej ocenie zdolności fizycznych i umysłowych oraz cech osobowości. Z drugiej strony jednak, sprawiedliwość społeczna wymaga, aby każdy miał zapewnione możliwości przekwalifikowania, zaś starzy robotnicy niezdolni do zmiany kierunku pracy zawodowej powinni mieć zapewnione niezbędne środki materialne (por. rozdz. III, str. 113, uwagi na temat ekonomicznych aspektów starzenia się). Nie można jednak poprzestawać jedynie na przekwalifikowaniu. Należy zapewnić systematyczne doskonalenie zawodowe w trakcie całego okresu pracy produkcyjnej, albowiem na wszystkich poziomach wieku potrzebne jest poradnictwo zawodowe i szkolenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.