Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

SYSTEMY USTALANIA POCHODZENIA

W jaki sposób ustalamy naszych przodków? Na jakiej podstawie określamy, kto jest naszym krewnym? Każde społeczeństwo odpowiada na pytania inaczej. Istnieją jednak dwa główne sposoby ustalania pochodzenia.

W tym przypadku ustalamy swoje pochodzenie tylko w linii jednego z rodziców. Najczęściej spotykaną w świecie formą jest pochodzenie patry- linearne, które opiera się wyłącznie na linii męskiej. Pochodzenie matry- linearne opiera się tylko na linii żeńskiej. Własność, nazwisko i różnego rodzaju zasoby przekazywane są albo z ojca na syna, albo z matki na córkę w zależności od systemu pochodzenia. Patrylineat był bardziej powszechny w społeczeństwach pasterskich i rolniczych, ponieważ mężczyźni dostarczali większości zasobów koniecznych do funkcjonowania rodziny. W kulturze ko- pieniackiej zasobów dostarczały głównie kobiety, więc obowiązywał matryli- nearny system pochodzenia.

W tym systemie pochodzenia uwzględnia się zarówno męskich, jak i żeńskich przodków w rodzinie. System funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych oraz w większości społeczeństw przemysłowych określany jest jako pochodzenie bilateralne. Umożliwia on ustalenie pochodzenia według przodków płci żeńskiej i męskiej zarówno po stronie ojca, jak i matki. Innym systemem pochodzenia nieunilinearnego jest pochodzenie podwójne, czyli takie, które jest prostą kombinacją liniową pochodzenia patrylinearnego i matrylinearne- go. W tym przypadku pochodzenie ustala się, biorąc pod uwagę mężczyzn (ale nie kobiety) ze strony ojca i kobiety (ale nie mężczyzn) ze strony matki.

Pochodzenie jest niezwykle ważnym elementem w życiu większości społeczeństw. Określa ono często grupę potencjalnych partnerów małżeńskich, a także dystrybucję własności oraz innych zasobów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.