Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO AMERYKAŃSKIE

W XX w. zaszła istotna zmiana w strukturze wiekowej społeczeństwa amerykańskiego. W roku 1900 połowa obywateli nie ukończyła 23 lat (mediana), a mniej niż 5% przekroczyło 65 rok życia. W 1990 r. liczba Amerykanów powyżej 65 roku życia podwoiła się w stosunku do roku 1900 (około 12%), a mediana wieku wzrosła do 33 lat.

Starzenie się społeczeństwa stwarza różnorodne problemy. W sferze zawodowej nie rozwiązana pozostaje kwestia zapewnienia odpowiedniej pracy młodym i zadowalającej emerytury starym, szczególnie kiedy warunki ekonomiczne się pogarszają. Ludziom starym trzeba zapewnić odpowiednią opiekę lekarską, bo to oni stanowią większość pacjentów. System ubezpieczeń społecznych wydaje się niewystarczający, ponieważ liczba emerytów tak szybko rośnie, że ludzie w wieku produkcyjnym nie nadążają z uzupełnianiem funduszu emerytalnego.

Kontakty społeczne muszą być utrzymywane nawet wtedy, gdy śmierć lub choroba zabierają kolejnych członków rodziny lub przyjaciół, na których można było polegać przez całe życie. Istnienie tak ogromnej populacji ludzi starych jest bezprecedensowe w społeczeństwie amerykańskim. W konsekwencji zmieniają się relacje między ludźmi młodymi, w średnim wieku i starymi. Wnuki mają dziadków przez dłuższy czas niż w przeszłości, wydłuża się też czas opieki nad starzejącymi się rodzicami. Jednym ze skutków tych zmian w amerykańskim społeczeństwie jest rozwój nauki zwanej gerontologią społeczną, która bada społeczne aspekty starzenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.