Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Środowisko psychologiczne

Gdybyśmy interesowali się tylko osobą, a nie światem, którego jest ona częścią, moglibyśmy zajmować się wyłącznie właściwościami obszaru otoczonego kołem, ignorując jego granicę i otoczenie. Jednakże postępując w ten sposób przeoczylibyśmy ważne interakcje między osobą a środowiskiem.

Następny krok w odwzorowywaniu rzeczywistości psychologicznej polega na narysowaniu innej zamkniętej figury, która jest większa od koła przedstawiającego osobę i zawiera je w sobie. Kształt i wielkość tej figury nie są ważne, dopóki spełnia ona te dwa warunki, a mianowicie jest większa od „osoby” i zawiera ją w sobie. Lewin preferuje tu figurę o kształcie z grubsza eliptycznym. Konieczne jest także pewne dodatkowe ograniczenie: nowa figura nie może mieć w żadnym miejscu wspólnej granicy z kołem, reprezentującym osobę. Musi być pozostawione miejsce między granicą osoby a granicą większej figury. Poza tym ograniczeniem koło może być umieszczone gdziekolwiek wewnątrz elipsy. Stosunek wielkości obu tych figur nie ma znaczenia.

Otrzymaliśmy w ten sposób rysunek koła znajdującego się wewnątrz elipsy, lecz nie dotykającego jej (rysunek 11-2). Obszar między obwodami obu tych figur przedstawia środowisko psychologiczne – E (psychological environment). Cały obszar wewnątrz elipsy, z kołem włącznie, to przestrzeń życiowa – L (life space). Obszar na zewnątrz elipsy reprezentuje niepsychologiczne aspekty świata. Dla wygody będziemy nazywali ten obszar światem fizycznym, choć nie ogranicza się on do samych faktów fizycznych. Do tego niepsychologicznego świata należą między innymi fakty społeczne.

Aczkolwiek to proste ćwiczenie się w rysowaniu figur może wydać się pozbawione sensu, to jednak jest ono absolutnie nieodzowne dla zrozumienia i właściwej oceny teorii Lewina. Utrzymuje on, że należy koniecznie zacząć od ogólnego obrazu rzeczywistości psychologicznej, obrazu o największej ogólnej trafności, a następnie krok po kroku wyodrębniać z tej szerokiej panoramy szczegóły, dzięki którym będzie można osiągnąć dokładne zrozumienie konkretnej sytuacji psychologicznej. Dlatego też Lewin stwierdza, że jeżeli ten ogólny obraz rzeczywistości psychologicznej jest niewłaściwy, to i obraz bardziej szczegółowy nie może być poprawny.

Koło w elipsie nie jest jedynie ilustracją czy pomocą dydaktyczną, jest to wierna reprezentacja najogólniejszych strukturalnych pojęć teorii Lewina, a mianowicie osoby, środowiska psychologicznego i przestrzeni życiowej. Koło w elipsie jest mapą, czyli teoretyczną reprezentacją rzeczywistości: jej funkcja, podobnie jak każdej mapy, polega na tym, że prowadzi swego użytkownika przez nieznane terytorium i w ten sposób zaznajamia go z nowymi faktami o rzeczywistości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.