Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA OSÓB STARSZYCH

W tym rozdziale zajmiemy się wpływem wieku na umysłową sprawność człowieka (por. rozdz. X, XI, XII). Testy Wechslera-Bellevue do badania inteligencji, znane jako: podtest „Podstawiania Symboli Cyfr” oraz test „Układania Klocków” służą do pomiarów sprawności umysłowej. W obu tych podtestach na wyniki wpływa szybkość wykonania zadań. Na podstawie wyników w tych testach stwierdza się wyraźny spadek sprawności wraz z wiekiem. Zadania tego typu oparte są na „procesie translacji”, w którym pewne wyuczone „reguły postępowania” pośredniczą w znalezieniu prawidłowej reakcji (1). W obu testach zasady postępowania są wyjaśnione w instrukcjach i tablicach, którymi badany może się posługiwać. W codziennym życiu stosujemy zwykle zasady postępowania znane na pamięć i np. przy prowadzeniu samochodu nie trzymamy w jednej ręce Kodeksu drogowego, a w drugiej Podręcznika kierowcy. Jednak w wielu dziedzinach pracy, w przemyśle, handlu itp., w których błędy powodują wypadki i koszty, pracownicy opierają się na formalnych, pisanych instrukcjach. Pilot dużego samolotu zagląda do drukowanej instrukcji przed startem czy lądowaniem, a nawet gospodyni otwiera książkę kucharską na odpowiedniej stronie, aby sprawdzać, czy prawidłowo przetwarza surowe produkty w smaczne potrawy. Eksperymenty wykazują jednak, że instrukcje pisemne nie przynoszą wiele pożytku ludziom starszym, bowiem korzystanie z nich komplikuje wykonanie trudnych zadań. Instrukcje na piśmie, urządzenia ułatwiające zapamiętywanie oraz listy czynności kontrolnych pomagają pracownikom dostatecznie przygotowanym do swych zadań. Służą one do przyśpieszenia pracy i zmniejszenia ryzyka błędu – jednak nie zastępują wprawy. To, że pisemne instrukcje przynoszą ludziom starszym niewielki pożytek w czasie nauki nie oznacza jednak, iż są one w ogóle nieużyteczne, lecz że są przedwcześnie stosowane. Ludzie starsi wolą uczyć się indywidualnymi metodami stosując własne tempo pracy: dlatego we wczesnej fazie uczenia się nie zawsze mogą stosować standardowe metody, które mają opanować w wyniku szkolenia. Starszych robotników należy jednak zachęcać do korzystania z instrukcji pomocniczych, ponieważ są one użyteczne w pracy wymagającej kwalifikacji, przy której zasób wiedzy pamięciowej jest znaczny, kolejność ciągu czynności odgrywa ważną rolę, a błędy i omyłki mogą mieć poważne skutki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.