Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Społeczne i psychiczne skutki wdowieństwa

Ludzie starsi żyjący w większych środowiskach dość często przejawiają dobry nastrój: podeszły wiek życia bywa nawet przedmiotem dumy człowieka, który cieszy się szacunkiem otoczenia. Ludzie, którzy żyją bardzo długo, stanowią jednak próbę wyselekcjonowaną, nie reprezentatywną dla populacji danego rocznika. Charakter ich stosunków ze społeczeństwem jest ustabilizowany, procesy wycofywania się z życia zostały bowiem zakończone w latach wcześniejszych. Ludzie ci zwykle rozwiązują rozsądnie swe problemy życiowe, ponieważ uporali się już z okresem lęków i złego samopoczucia.

Społeczne i psychiczne skutki wdowieństwa nie są dostatecznie zbadane. Wdowy, wdowcy, a także rodzice, którzy utracili dzieci, stopniowo organizują swe życie przy pomocy rodziny i przyjaciół, dzięki rentom wdowim, odszkodowaniom i ubezpieczeniom. Oddziałuje na nich także trudno uchwytny wpływ norm społecznych i obyczajów. Osoba owdowiała akceptuje swoją rolę i pozycję społeczną, rozwija nowe formy aktywności i stosunki z innymi ludźmi. Z wyjątkiem szczególnych przypadków niełatwo jest przezwyciężyć stress wywołany owdowieniem i w tej grupie ludzi można oczekiwać częstszych nerwic, złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia. Częstsze są przypadki samobójstw i innych objawów nieprzystosowania.

Jako kryteria prawidłowego przystosowania się do starości można zatem wymienić: a) zgodność między stanem wewnętrznym człowieka a warunkami zewnętrznymi: b) utrzymanie ciągłości między poprzednimi i obecnymi wzorami przystosowania: c) pogodzenie się ze starością i świadomością, iż śmierć jest nieunikniona: d) osiągnięcie pewnego zadowolenia z tego, że ma się zabezpieczony byt będąc zwolnionym od odpowie- dzialności: oraz jako najważniejsze e) poczucie bezpieczeństwa i wystarczające środki materialne. Większość dobrze przystosowanych ludzi starych prowadzi życie dosyć spokojne, bez większych zmian, wypełnione czynnościami, związanymi z załatwianiem własnych rutynowych spraw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.