Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Specyficzne metody badawcze kierunków psychologicznych

Każdy kierunek psychologiczny posiada specyficzne metody badawcze. Metody te zależą od ogólnego spojrzenia na człowieka. Behawioryści, którzy patrzyli na jednostkę jako na układ S – R, stosowali przede wszystkim proste techniki eksperymentalne. W pracach psychoanalitycznych dominują metody kliniczne, za których pomocą można zrozumieć nieświadomą motywację. Głównym celem psychologów humanistycznych jest badanie aktualnego doświadczenia i bezpośrednich przeżyć, a więc tego, co znajduje się w „polu fenomenologicznym”. Chcąc osiągnąć ten cel stosują oni wiele metod, wśród których dominują samoopis i samooceny. Psychologowie ci są przekonani, że jednostka najlepiej zna własne osobiste doświadczenia i dlatego jej wypowiedzi o sobie (self-reports) są w wysokim stopniu trafne. Przeprowadzono wiele badań, w których porównywano sądy osobiste z bardzo wyrafinowanymi technikami, takimi jak testy projekcyjne czy opinie doświadczonych klinicystów i ekspertów. Okazało się, że w wielu przypadkach sądy o własnych stanach emocjonalnych, o prawdopodobnych sukcesach czy niepowodzeniach są zgodne z testami psychometrycz- nymi.22 Wypowiedzi osób, ich samooceny i diagnozy są szczególnie wartościowe, gdy uczony stworzy ciepłą i przychylną atmosferę badań psychologicznych, gdy wyeliminuje lęk i zagrożenie.

Psychologowie humanistyczni nie ograniczają się do analizy bezpośrednich i spontanicznych samoopi- sów i samoocen. Stosują oni również bardziej wyrafinowane techniki badań. Jedną z nich jest Q-sort. Składa się ona z pewnej liczby kart, na których znajdują się takie stwierdzenia, jak: „Stawiam sobie duże wymagania”, „Jestem optymistą”, „Rozumiem samego siebie”, „Odczuwam wrogość”, „Seks budzi we mnie lęk”, „Jestem pechowcem” itp. Zadaniem osoby badanej jest uporządkowanie tych kart tak, aby po lewej stronie znalazły się twierdzenia, które najlepiej do niej pasują, a po prawej stronie te, które nie są zgodne z obrazem własnego ja. Najczęściej osoby dzielą karty na kilka kategorii. Technika Q-sort pozwala określić autoportret osoby i porównać go z portretami innych ludzi. Za jej pomocą można również stwierdzić, jaka jest rozbieżność między rzeczywistym autoportretem a tym, kim osoba chciałaby być, czyli między „ja realnym” a „ja idealnym”. Rozbieżność ta świadczy o stopniu akceptacji własnej osoby. Psychologowie humanistyczni bardzo często posługują się techniką Q-sort.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.