Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Skutki represji

Jakie są skutki represji? Z reguły zmniejsza ona lęk, poczucie winy i napięcia emocjonalne: przynajmniej na pewien okres. Ale nie rozwiązuje konfliktów. Myśli zrepresjonowane w dalszym ciągu wpływają na ludzkie zachowanie, przejawiają się one w czynnościach pomyłkowych, snach czy nawet w wyrazie twarzy. Są nieświadomymi siłami ukierunkowującymi czynności człowieka. Konflikty i dążenia można wyprzeć ze świadomości, nie można jednak przed nimi uciec.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć ważną różnicę, jaka istnieje między represją a stłumieniem. To ostatnie polega na umiejętności panowania nad swoimi dążeniami, pragnieniami i motywami, które nie są akceptowane społecznie. W obawie przed sankcją zewnętrzną czy możliwością ośmieszenia się człowiek nie manifestuje swoich dążeń. Tak na przykład pracownik często nie ujawnia swojej nienawiści i agresji w stosunku do autokratycznych przełożonych. Stłumienie jest czynnością świadomą. Człowiek w pełni zdaje sobie sprawę, że „trzymając na wodzy” społecznie niepożądane dążenia i pragnienia zachowa twarz i uniknie wzmocnień negatywnych. O ile więc represja jest nieświadomą formą uwalniania się od wewnętrznego lęku i poczucia winy, o tyle stłumienie stanowi świadomą reakcję, której celem jest uniknięcie zewnętrznej sankcji. Niektórzy badacze przyjmują hipotezę, że stłumienie jest bardziej charakterystyczne dla kultury wschodniej, na przykład dla Japonii, podczas gdy represja częściej występuje u ludzi wychowanych przez kulturę zachodnią. W koncepcji psychoanalitycznej mechanizm represji odgrywa dużo poważniejszą rolę niż reakcja stłumienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.