Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Rozwój psychologii dziecka w Belgii

Do rozwoju psychologii dziecka w Belgii przyczyniają się na początku XX w. przede wszystkim J. Joteyko (Polka) i O. Decroly. Józefa Joteyko (1866- 1928), z wykształcenia lekarz, zajmowała się fizjologią, psychofizjologią i psychologią dziecka. W czasie swego pobytu w Belgii (1898- 1914) była pracownikiem, a od 1903 r. kierownikiem Laboratorium Psychofizjologii Uniwersytetu w Brukseli: prowadziła liczne badania i wykłady z fizjologii16, z psychologii ogólnej i psychologii dziecka, redagowała w latach 1908 – 1914 kwartalnik „Revue psychologique”, była rzeczniczką i propagatorką psychologii dziecka i pedologii (por. rozdz. I, D). Liczne jej artykuły i rozprawy z tego zakresu 17, zwłaszcza od 1908 r. związane bardzo wyraźnie z praktyką pedagogiczną, przyczyniły się do rozwijania i szerzenia wiedzy o rozwoju dziecka oraz uwzględniania jej w nauczaniu i wychowaniu. W czasie I wojny światowej pracowała w Paryżu, wykładając m.in. w College de France: po zakończeniu wojny kontynuowała swą działalność już w Polsce (patrz rozdz. II, D).

Ovide-Jean Decroly (1871- 1932) – lekarz, pedagog i psycholog – najbardziej znany jest jako twórca nowego systemu nauczania i wychowania, stosowanego początkowo do dzieci zapóźnionych i trudnych, potem (od 1907 r.) do dzieci normalnych w słynnej szkole 1’Ermitage w Brukseli pod hasłem „dla życia przez życie” 18. Zrywając ze schematami szkoły tradycyjnej, stara się w swym systemie stworzyć odpowiednie środowisko dla rozwijania własnej aktywności dziecka i zaspokajania jego zainteresowań (tzw. ośrodki zainteresowań). Prowadzi liczne badania psychologiczne nad rozwojem zainteresowań i uczuć dziecka, jego podstawowych tendencji (instynktów), jego mowy, myślenia (m.in. tworzenie się pojęć liczby i czasu, rozwój pytań), spostrzegania, rysunku, nad rozwojem społecznym itp. Uznając duże znaczenie Wyposażenia dziedzicznego i cech wrodzonych w rozwoju, podkreśla jednocześnie rolę środowiska, a w szczególności wychowania. Opisane już dosyć wcześnie przez Décroly’ego zjawisko spostrzegania globalnego u dzieci staje się podstawą opracowanej przez niego metody globalnego nauczania czytania i pisania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.