Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Rola przestrzeni w psychologii społecznej

Przykład powyższy jest instruktywny z tego względu, iż na nim dobrze śledzić można trudność rozstrzygnięcia postawionego powyżej pytania dotyczącego priorytetu społeczeństwa nad jednostką czy też odwrotnie. Wiemy mianowicie, iż kwestia genezy praworęczności u człowieka do tej pory nie została jeszcze naukowa rozstrzygnięta w sposób bezsporny. Są liczni badacze, którzy utrzymują, iż praworęczność opiera się na wrodzonej funkcjonalnej wyższości lewej połowy mózgu nad prawą. Mańkuctwo byłoby z tego punktu widzenia pewną anomalią dziedzicznie uwarunkowaną. Inni natomiast uważają za właściwą człowiekowi ambidekstrię (dwuręczność), która w naturalnym biegu rzeczy prowadziłaby do równorzędnego funkcjonowania obu kończyn górnych: przewaga ręki prawej byłaby z tego punktu widzenia jedynie następ- -stwem wychowania, które opierając się o wzorzec społeczny przyzwyczaja, a nawet zmusza dzieci do’ ćwiczenia ręki prawej, a upośledzania lewej. Widzimy tu więc bardzo dobrze, jak trudno bywa w konkretnym wypadku znaleźć właściwą proporcję pomiędzy czynnikami indywidualnego pochodzenia a czynnikami socjogennymi.

W ramach naszych rozważań dotyczących roli przestrzeni w psychologii społecznej poruszymy teraz z kolei zagadnienie zamkniętego obszaru i jego granic. Tu znowu etnologia ujawnia ciekawe zjawiska, których wyjaśnienie sprawia badaczom niemały kłopot. Wspomniane już powyżej prace socjologów i etnologów polskich (Czarnowski, Bystroń, Ossowski) przytaczają wiele materiału z tej dziedziny i zaopatrują go w ciekawe komentarze. Odsyłając po bliższe szczegóły do prac wymienionych autorów zaznaczymy tylko, iż w różnych wie- rżeniach i przesądach granica, zamykająca pewien teren albo oddzielająca go od innych terenów, uzyskuje często znaczenie jakiegoś magicznego tworu posiadającego swoiste walory i przywileje. Przesunięcie jakiejś osoby czy rzeczy poza taką granicę ma charakter jak gdyby nadania jej innej formy bytu czy też sprowadzenie jej do niebytu. Granica staje się czymś świętym, czego nie można bezkarnie przekroczyć w jedną czy w drugą stronę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.