Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Rola ćwiczeń w uczeniu się – dalszy opis

Przechowanie te pamięci Rysunek 7-2 wyraża mysi, że lepiej zapamiętuje się materiał ogólniejszy niż względnie prosty i bardziej szczegółowy. ,Ma to implikacje dla nauczania nastawionego na transfer. Powinniśmy mianowicie, jeśli to tylko możliwe, uczyć w taki sposób, by nasi uczniowie opanowali ogólne, o szerokim zakresie pojęcia, reguły, postawy i umiejętności ruchów«. W tym momencie powstaje niezmiernie istotne dla nauczania szkolnego pytanie: „Skoro idee ogólne łatwiej poddają się transferowi, czy jest rzeczą konieczną, by uczniowie zapamiętywali wszelkie specyficzne informacje, łańcuchy, reakcje zwracania uwagi, wartości, ruchy podstawowe?” Odpowiedź brzmi: „Oczywiście”. Zauważmy, że.moja zdolność- do napisania słowa „oczywiście” i do posłużenia się przy tym kursywą dla podkreślenia jego wymowy, wymaga specyficznych umiejętności, które muszę umieć sobie przypomnieć oraz odtworzyć szybko i dokładnie.

Chociaż nasze życie regulowane jest raczej przez pojęcia ogólne, reguły, hierarchie wartości i umiejętności ruchowe, to jednak – tak w szkole, jak i poza nią – żyjemy w warunkach specyficznych. Poznawanie rzeczy specyficznych daje nam podręczne narzędzia, umożliwiające zastosowanie idei ogólnych do praktycznego życia.

I znów powraca stały motyw naszego tekstu, że należy łączyć rozmaite idee. Nauczanie nastawione na transfer nie narzuca bowiem żadnego wyboru. Nie ma tu kwestii, czy uczyć tak, by doprowadzić do zapamiętania szczegółów czy też rzeczy Ogólnych. Przeciwnie – chodzi o ,to, by uczeń zapamiętywał i jedne i drugie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.