Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Co reprezentuje czynnik działający w sytuacji normalnej?

Największe ładunki według tego czynnika wykazują trzy ro- dzaje wskaźników: 1) czas trwania wykonania zadań oraz czas trwania i wydajność sprawdzania (liczba poprawek): 2) cechy stylistyczne mowy pisanej: 3) wydajność odtwarzania tekstów po jednorazowym przeczytaniu.

Po pierwsze, konkretny wpływ drugiego czynnika przejawia się w skróceniu czasu trwania poszczególnych zadań szkolnych (streszczenie, obliczenia matematyczne), skróceniu czasu sprawdzania i obniżeniu liczby poprawek w dyktandzie treningowym i w obliczeniach.

Po drugie, w mowie pisanej uczniów działanie drugiego czynnika prowadzi do zwiększenia liczby zdań prostych i współrzędnych członów w zdaniach złożonych. Odwrotnie, pod wpływem drugiego czynnika maleje liczba zdań złożonych, członów podporządkowanych w zdaniu złożonym, liczba słów w zdaniach i poszczególnych jednostek treściowych zdania. Oznacza to, że im silniejszy wpływ wywiera ten czynnik, tym prostsza, bardziej lakoniczna i mniej zintegrowana staje się mowa pisana uczniów.

Uwzględniając, że czas wykonywania poszczególnych zadań, zwłaszcza czas ich sprawdzania i liczba dokonanych w tym czasie poprawek, zależą – jak w naszych badaniach – od tego, o ile rozgraniczone są czynniki orientacyjne i kontrolne, można przypuszczać, że wyodrębniony przez nas drugi czynnik określa w ten sposób stopień rozczłonkowania i rozwinięcia czynności orientacyjnej.

Z drugiej strony czynnik ten łączy wskaźniki odnoszące się do stylistycznych właściwości mowy pisanej uczniów i wydajności odtwarzania tekstów po ich jednorazowym przeczytaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.