Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Reperkusje dziecięcego nowotworu na rodzeństwie

Liczne badania, na które powoływał się Eisers (1990 s. 8), wskazywały na niedostosowanie rodzeństwa dzieci chorych na raka. Sugerowały one, że rodzeństwo może być zbytnio angażowane w nadmierną opiekę nad dzieckiem i inne prace domowe – szczególnie dziewczynki.

Wszyscy, którzy zbadali reperkusje dziecięcego nowotworu na rodzeństwie (Cairns, Clark, Smith, Lansky 1979 s. 484 i nn.: Spinetta 1981 s. 133 i nn.: Powązek, Payne, Goff 1980 s. 1143 i nn.), sugerowali, że rodzeństwo długoterminowo chorych może być narażone na większe ryzyko występowania w przyszłości problemów psychospołecznych niż sami pacjenci.

Koocher (Koocher, O’Malley 1981) opisał nowotwór dziecięcy jako dający „trwałe i głębokie” efekty w życiu rodzeństwa, z którym przeprowadzono wywiad, przede wszystkim w kategoriach dotyczących emocji takich jak: zazdrość, obraza (na rodziców i chore rodzeństwo), poczucie winy. Inne badania (Cairns, Clark, Smith 1979 s. 484 i nn.: Pinkerton, Cushi, Sepion 1984) potwierdziły, że rodzeństwo dzieci chorych na raka było niespokojne, obawiało się nie tylko o zdrowie chorego rodzeństwa i rodziców, ale także o własne zdrowie, czuło się socjalnie odizolwane od rodziny (opuszczone, a nawet odrzucone) i przyjaciół, czuło, że rodzice są nadopiekuńczy (prezenty, więcej czasu, uwagi, miłości) i zbyt pobłażliwi (brak wymagań) dla chorego rodzeństwa.

Spinetta (Spinetta, Deasy-Spinetta 1981) na podstawie badań stwierdził, że rodzeństwo dzieci z rakiem jest mniej dostosowane i potrzebuje większego wsparcia niż inni członkowie rodziny. Badania przeprowadzone przez Crain i współpracowników (Crain, Sussman, Weil 1966 s. 35 i nn.) ukazały, że zdrowe dzieci stają się ofiarami choroby dziecka, i że rodzeństwo może dźwigać największy ciężar w całym systemie rodzinnym. Niektóre ze stresów wynikających z życia z chorym dzieckiem to: konieczność ciągłej opieki, koszty terapii, wyjazdów do szpitala i lekarza, troska o rodzeństwo, zmiany w codziennych obowiązkach rodzinnych, zmiany we wzajemnych relacjach, różnice w odczuwaniu i w zachowaniach obronnych każdego z członków rodziny, niepewność sytuacji, wymagania powodowane przez zmiany (Battle 1975 s. 525 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.