Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Reminiscencja u dzieci

Uwaga: I – pierwśze odtworzenie bezpośrednio po ekspozycji, II – drugie odtworzenie po 3 minutach, III -trzecie odtworzenie po 6 minutach, JV – czwarte odtworzenie po 50 dniach.

Jak widzimy, dzieci 4-letnie pamiętają lepiej materiał prosty (pojedyncze przedmioty i słowa) niż złożony (zdarzenia na obrazkach i zdania): ich pamięć jest jeszcze bardzo nietrwała. Dzieci 7-letnie odtwarzają lepiej materiał sensoryczny niż werbalny. Obrazki tematyczne są przez nie zapamiętywane bardziej trwale, co świadczy o tym, że pamięć w tym wieku staje się bardziej sensowna.

Ciekawym i trudnym do wyjaśnienia z teoretycznego punktu widzenia zjawiskiem mnemicznym jest reminiscencja, tj. polepszenie się zapamiętywania „po przerwie” lub „po pewnym czasie” bez dalszego „świadomego” uczenia się materiału. To zjawisko występuje szczególnie wyraźnie u dzieci w wieku przedszkolnym. D. Krasilszczy- k o w a uzależnia je od charakteru i poziomu pierwotnego spostrzeżenia danego materiału. Młodsze dzieci spostrzegają materiał bardziej bezpośrednio i w sposób bardziej emocjonalny niż dzieci starsze i dorośli, dlatego pełniejsza i sensowna jest u nich dopiero reprodukcja odroczona, natomiast pierwsze odtwarzanie jest często fragmentaryczne i subiektywne, pozbawione logicznej ciągłości“. „Nabytki pamięci dziecinnej są trwalsze, zdobycze pamięci dojrzałej – obszerniejsze” – stwierdza Rubinsztejn (1962, s. 425). Fakty i wiadomości utrwalone w pamięci w okresie dzieciństwa utrzymują się dłużej: w porównaniu z dzieckiem człowiek dorosły potrafi jednak lepiej organizować i porządkować materiał pamięciowy.

Istnieje pewna sprzeczność między stosunkowo znaczną trwałością pamięci u dziecka w wieku przedszkolnym a zjawiskiem tzw. amnezji dziecięcej, czyli zaniku wspomnień odnoszących się do pierwszych lat życia. Pamięć historyczna, czyli wspomnienia powiązane, odtwarzające w sposób ciągły bieg życia jednostki, pojawia się stosunkowo późno i najczęściej wiąże się z okresem uczęszczania do szkoły. Oderwane, pojedyncze wspomnienia odnoszą się najwcześniej do 3 roku życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.