Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Refleksje o wychowaniu

Wreszcie, ważnym zadaniem wychowawczym staje się kształcenie sfery emocjonalnej. Powiedziałem już, że zgodnie z koncepcją poznawczą, uczucia, takie jak ciekawość, satysfakcja, nadzieja, lęk czy gniew, rodzą się w procesie informacyjnym: są one pochodną informacji. Pełnią w życiu jednostki dwoistą rolę: stymulują bądź zakłócają przebieg myślenia i działania, zwiększają motywację lub ją osłabiają. Jednym z celów wychowania musi być kształcenie emocji, a szczególnie emocji intelektualnych, estetycznych oraz społecznych, które pobudzają ludzkie działania, zwiększają efektywność procesu spostrzegania i myślenia, zapobiegają nudzie i zniechęceniu, a które mogą również pełnić rolę dodatkowej heurystyki. W odpowiednich warunkach emocje stają się sojusznikiem człowieka.

Współczesne systemy nauczania są często przein- telektualizowane i dlatego niełatwo znaleźć w nich miejsce na kształcenie emocji. Taki stan rzeczy niepokoi rodziców i młodzież. Charakterystyczna jest wypowiedź jednego z uczniów szkoły szwedzkiej: „Tym, czego najbardziej pragniemy, są wzajemne powiązania między ideami a uczuciami, a nie wyłącznie neutralna, szara wiedza.” W przyszłości będziemy musieli się nauczyć kształtować sferę emocjonalną, tak jak w przeszłości nauczyliśmy się tabliczki mnożenia.

Refleksje o wychowaniu nie są zbyt odkrywcze: w każdym razie nie mogą one być podstawą praktycznego działania. Ich celem jest raczej stawianie pytań niż rozwiązanie całego problemu. Pod wpływem prac Kelly’ego, twórcy teorii kon- struktów osobistych, zaczęła się rozwijać tak zwana psychoterapia poznawcza, która radykalnie różni się od innych modeli procesu terapeutycznego. Różnice te są godne uwagi. Psychoanalitycy rozwinęli terapię, w której stosunek między terapeutą a pacjentem był stosunkiem, jaki występuje między lekarzem a chorym. Lekaęz jako wysokiej klasy ekspert próbuje zrozumieć nieświadome konflikty swego pacjenta. Inaczej na tę sprawę patrzyli behawioryści. W terapii behawiorystycznej, której celem jest odwarunkowywanie dewiacyjnych i aspołecznych zachowań, stosunki między uczestnikami procesu terapeutycznego przypominają relacje eksperymentator-osoba badana. Terapia jest więc rodzajem eksperymentu, który w pełni kontroluje doświadczony psycholog.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.