Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

PSYCHOLOGIE WSCHODU A ZACHODNIE TEORIE OSOBOWOŚCI CZ. II

Medard Boss, wpływowy szwajcarski egzystencjalista (patrz rozdział 9) otrzymał zaproszenie na wykłady z psychiatrii do Indii, gdzie miał okazję spotkać się z hinduskimi świętymi. Mając poczucie, że zachodniej terapii brakuje rozjaśniającej siły wglądu, takiej jaką osiągnąć można metodami stosowanymi na Wschodzie, szukał wskazań w tradycji indyjskiej. Małe wrażenie robili na Bossie ci ludzie Zachodu, którzy przywdziewali szaty hinduskich świętych: uważał, że mają ego nadęte hinduskimi mądrościami, lecz w rzeczywistości osobowość ich się nie zmieniła, a reguły mądrości hinduskiej nie są włączone do ich własnych doświadczeń. Jednakże hinduscy mędrcy, których spotkał, zrobili na nim wielkie wrażenie:

A jednak spotyka się podniosłe postacie świętych i mędrców, każdy z nich to żywy przykład możliwości ludzkiego rozwoju i dojrzałości, osiągnięcia niewzruszonego spokoju wewnętrznego, radosnego oczyszczenia sumienia i czystej, pozbawionej samolubności dobroci i spokoju ducha. […] Niezależnie od tego, jak uważnie przyglądam się życiu świętych, niezależnie od tego, na ile byli oni gotowi opowiedzieć mi o swych widzeniach, nie mogę wykryć w żadnym z nich śladów egoistycznych działań ani też wypartej czy świadomie ukrywanej ciemnej strony ich życia (1965, s. 187-188).

Boss wyniósł z tych spotkań przekonanie, że w świetle nauk i postępowania mistrzów Wschodu metody i cele psychoterapii Zachodu są nieodpowiednie. W porównaniu ze stopniem samooczyszczenia, wymaganym przez dyscyplinę Wschodu, „nawet najlepszy trening analityczny typu zachodniego jest niczym więcej, jak tylko wstępnym przygotowaniem”. Niemniej jednak – według poglądów Bossa – zachodni „jogowie”, co do których był tak bardzo rozczarowany, mogliby skorzystać z psychoanalizy jako przygotowania do dalszych ćwiczeń we wschodnich dyscyplinach. Włoski psychiatra Alberto Assagioli zgodziłby się z wyrażoną przez Bossa oceną stosunku między zachodnimi terapiami a dyscyplinami typu wschodniego. „Psychoanaliza” Assagioliego udostępnia szeroki zakres metod terapeutycznych, w których rozpoczyna się od problemów zdrowia fizycznego pacjenta – szczególnie zaburzeń psychosomatycznych – następnie przechodzi się do zaburzeń psychicznych i ostatecznie koncentruje się na ćwiczeniach duchowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.