Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Psychologia społeczna a socjologia – kontynuacja

Można wreszcie próbować tę względną różnicę określić w inny jeszcze sposób. Każdy psycholog, który dłużej zajmował się zagadnieniami psychologicznymi, przyswoił sobie specyficzny sposób traktowania interesujących go zagadnień. Mając za sobą długie lata rozwoju, psychologia wypracowała sobie pewien zasób zasadniczych pojęć, pewien swoisty aparat badawczy, pewne, jak to się mówi, sposoby podejścia. Otóż przez czas jakiś, niewątpliwie zbyt długi, psychologowie starali się przy pomocy tych swoich narzędzi badawczych przeniknąć sztucznie wypreparowanego z więzi społecznej „człowieka w ogóle”. Obecnie świadomość wagi społecznych powiązań staje się wśród psychologów coraz bardziej powszechna i skłania ich do próby objęcia analizą psychologiczną tej ważnej dziedziny. Rzecz prosta, iż to nowe zadanie psychologia usiłuje rozwiązywać właśnie przy pomocy tych narzędzi, tego sposobu podejścia, który jako już opracowany ma do dyspozycji. Musi być oczywiście przygotowana na to, iż w toku badań te jej tradycyjne środki badawcze będą ulegały przetworzeniu i rozszerzeniu. W jakich granicach to nowe przedsięwzięcie psychologii ostatecznie się uda – to dopiero z czasem się okaże. Nakładać na psychologię w tej sytuacji z góry pewne ograniczenia wydaje się rzeczą niecelową.

Analogicznie wypracowała sobie pewne sposoby podejścia socjologia współczesna. Sposoby te ulegają stale modyfikacjom i ulepszeniom i w związku z tym sam teren badań, choć ogólnikowo już wyznaczony, ciągle przesuwa nieznacznie swoje granice. Na tym terenie socjolog spotyka się z psychologiem, który uznać i wykorzystać powinien realne osiągnięcia socjologów. Nie ma sensu dublować tej samej pracy, więc psycholog poruszając się na terenie, który nie jest jego terenem wyłącznym, musi dbać o to, by wnieść w badanie mechanizmu społecznego coś, co on tylko istotnie dać może. Wobec tego pożyteczne jest pewne porozumienie psychologa z socjologiem, pewna życzliwa współpraca, która ułatwi obu dyscyplinom zbliżenie się do ich istotnych celów. Tej płodnej współpracy nie może przeszkodzić fakt, iż teren, na którym poruszają się obydwaj badacze, jest właściwie terenem wspólnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.