Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Przemieszczenie

Gdy zewnętrzne lub wewnętrzne bariery (antykateksje) uczyniły pierwotnie wybrany obiekt popędu niedostępnym, wówczas tworzy się nowa kateksja, o ile nie doszło do silnego wyparcia. Jeśli ta nowa kateksja zostanie także zablokowana, następuje drugie przemieszczenie i tak dalej, dopóki nie zostanie znaleziony jakiś obiekt, który pozwoli nieco złagodzić nagromadzone napięcie. Obiekt ten jest następnie przedmiotem kateksji, dopóki nie utraci zdolności redukowania napięcia, a wówczas rozpoczyna się następne poszukiwanie odpowiedniego obiektu. W ciągu całej tej serii przemieszczeń, które w tak znacznej mierze składają się na rozwój osobowości, źródło i cel popędu pozostają bez zmiany: zmienia się tylko jego obiekt.

Obiekt zastępczy rzadko (lub nigdy) jest tak zadowalający, czyli redukujący napięcie, jak obiekt pierwotny, a im bardziej niepodobny jest obiekt zastępczy do obiektu pierwotnego, w tym mniejszym stopniu zostanie zredukowane napięcie. W rezultacie licznych przemieszczeń gromadzi się pula nie rozładowanego napięcia, która działa jako siła trwale motywująca zachowanie. Dana osoba ciągle poszukuje nowych i lepszych sposobów redukowania napięcia. Tłumaczy to zmienność i różnorodność zachowania, a także nieustanną ludzką aktywność. Z drugiej strony osobowość z wiekiem istotnie się stabilizuje, w mniejszym lub większym stopniu, w wyniku kompromisów zawieranych między natarczywymi siłami popędów a oporami ego i superego.

Jak napisaliśmy w innym miejscu: Zainteresowania, związki uczuciowe i wszelkie inne formy nabytych motywów trwają, ponieważ są w pewnej mierze nie tylko zadowalające, ale i frustrujące. Utrzymują się, ponieważ nie dostarczają całkowitego zaspokojenia […]. Każdy kompromis jest jednocześnie wyrzeczeniem się czegoś. Człowiek rezygnuje z czegoś, czego naprawdę pragnie, lecz nie może mieć, i akceptuje coś drugiego lub trzeciego z kolei, co jest dla niego dostępne (Hall, 1954, s. 104).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.