Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

PRZEMIANY HISTORYCZNE

Ludzie urodzeni w latach 1775 – 1850 osiągali szczyt swej kariery naukowej w nieco młodszym wieku aniżeli ludzie urodzeni przed rokiem 1775 (trzeba jednak zastrzec, że Lehman nie traktował danych dotyczących okresu sprzed 1775 r. jako zupełnie wiarogodnych). Nie mamy pewności, czy taki jest kierunek rozwoju, jednak możliwość takich różnic historycznych sprawia, że ryzykowne jest zestawianie danych dotyczących osiągnięć ludzi urodzonych i pracujących w różnych okresach historycznych. Nie można przy tym porównywać wartości osiągnięć z różnych dziedzin, jeżeli nie posiadamy jednolitych kryteriów ich oceny. Porównywanie wartości tych osiągnięć w różnych okresach historycznych jest szczególnie trudne, ponieważ dane dotyczące czasów bardziej odległych są niepewne, zmienia się stosunek do publikacji wyników prac itp. (2). W procesie historycznego rozwoju istnieje ogólna tendencja do podnoszenia się wieku ludzi osiągających wybitną pozycję w życiu politycznym i społecznym. Ta tendencja może być rezultatem wzrostu średniej długości życia oraz coraz dłuższego okresu kształcenia się, niezbędnego dla uzyskiwania stanowisk kierowniczych we współczesnych, złożonych społeczeństwach. Odwrotna tendencja w dziedzinie osiągnięć naukowych może być skutkiem polepszania się stanu zdrowia i wzrostu wykształcenia, w związku z czym obniża się wiek dojrzałości biologicznej i skraca ilość czasu wymaganego na zdobycie umiejętności i wiedzy, które są podstawą oryginalnego dorobku naukowego. Tendencja do coraz większej specjalizacji naukowej powoduje, że mimo narastającego dorobku nauki człowiek wchodzący do pracy naukowej nie musi się uczyć proporcjonalnie więcej niż jego poprzednicy. Ponadto klasyfikacja faktów i pewne uproszczenia sprawiają, że wiedza jest bardziej uporządkowana i usystematyzowana, co ułatwia uczenie się i zapamiętywanie (np. teoria grup w matematyce lub teoria komórek w biologii molekularnej).

Postęp oświaty i udoskonalenie techniki zdobywania wiedzy – maszyny matematyczne, biblioteki, aparatura naukowa, teorie, metody eksperymentalne itd. – mogą również w dużej mierze przyczynić się do wyraźnego obniżenia się wieku, w którym osiągnięcia naukowe są znacznie częstsze. Można przewidywać, iż w następstwie wzrostu średniej długości życia przedłuży się okres twórczy w życiu człowieka, nie wpływając na okres szczytowych osiągnięć intelektualnych. Średnia długość życia ludzi zwiększa się bowiem głównie dzięki spadkowi śmiertelności niemowląt. Można wykazać, że rozkład dorobku naukowego w życiu jest analogiczny u ludzi, którzy żyją krótko, i u tych, którzy dożywają późnego wieku (porównania dotyczyć muszą, oczywiście, tych samych okresów życia).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.