Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Prowadzenie dzienniczków obserwacji – kontynuacja

Bardzo istotnym momentem jest tu bliski i ciągły kontakt z dzieckiem. Najbardziej bliski i najbardziej ciągły może być on oczywiście, gdy obserwatorami są rodzice, stąd wartość dzienniczków prowadzonych przez rodziców. Obserwacje biograficzne cechuje na ogół bogactwo opisu, uwzględnianie w nim wielu aspektów opisywanych zjawisk i wielu czynników związanych z ich wystąpieniem, czułość na drobne zmiany i ciągłość w zachowaniu się dziecka. Ze względu na ich bogactwo, do obserwacji tego rodzaju można sięgać wielokrotnie, opracowując je za każdym razem z nowego punktu widzenia, który w świetle nowych informacji naukowych okazuje się ważny.

Wyżej opisany rodzaj obserwacji ma jednakowoż rozliczne wady. Obserwator dokonuje selekcji, która ma często charakter świadomie tendencyjny. Opinia, na przykład, którą obserwator ma o dziecku, jego oczekiwania w stosunku do dziecka ukierunkowują jego uwagę na takie, a nie inne właściwości, na takie, a nie inne zachowanie się. Opis łączy się przy tym nieraz z jego interpretacją w taki sposób, że często nie wiadomo, co rzeczywiście miało miejsce. .W sumie, rzetelność jak i reprezentatywność opisów stoi pod wielkim znakiem zapytania. Mogą być więc dzienniczki raczej źródłem nie dowodów, lecz hipotez psychologicznych. Wad omawianego rodzaju obserwacji można w dużej mierze uniknąć, gdy obserwatorami są ludzie odpowiednio wyszkoleni. Dlatego też specjalną wartość posiadają dzienniczki obserwacji czy też biografie pisane o własnych dzieciach przez rodziców-psychologów.

Materiał taki gromadzili w Polsce prof. S. Szuman i jego uczniowie. Na takich m.in. materiałach oparte są publikowane w ostatnich dziesięcioleciach prace krakowskiego ośrodka psychologicznego na temat rozwoju uczuć, rozwoju woli dziecka, roli działania w rozwoju procesów poznawczych czy też rozwoju mowy (por. rozdz. II, D).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.