Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Procesy sensoryczne i motoryczne

W wykonywaniu zadań szkoleniowych, które u ludzi starszych jest gorsze niż u młodych, różnica dotyczy raczej stopnia niż rodzaju. Odnosi się wrażenie, że wydajność osób starszych w porównaniu z młodymi jest niższa. Czas potrzebny na kreślenie toru lub na reakcję na odbicie w lustrze skraca się w miarę praktyki. Ludzie młodsi pracują lepiej w czasie wszystkich prób, ale tendencja do podnoszenia poziomu pracy w trakcie uczenia się jest jednakowa dla starszych i młodszych. Przy uczeniu się mechanicznym, gdy badani uczą się serii dowolnych reakcji, w których ważna jest ich kolejność, pozycje początkowe i końcowe serii przyswajane są łatwiej niż środkowe. Jest to zjawisko znane jako „efekt miejsca w serii”. Występuje ono silniej przy długich seriach i przy słabszym poziomie wykonania. Ludzie starsi uczą się takich zadań dłużej, ale „efekt miejsca w serii” występuje w obu grupach jednakowo (2). Można zatem powiedzieć, że niemożliwe jest rozróżnienie między obu grupami, skoro uzyskują one porównywalne wyniki w zadaniach, które wymagają uczenia się mechanicznego. Nie oznacza to jednak, iż powyższe stwierdzenie odnosi się do wszystkich rodzajów pracy, bowiem proces starzenia się zmienia „strukturę” i „jakość” wykonania.

Procesy sensoryczne i motoryczne są dla sprawności stosunkowo mniej istotne, niż ukryte procesy „translacji”, które pośredniczą między percepcją a reakcją ruchową. Pośrednie związki między układem sygnałów a kierowaniem tokiem zdarzeń występują nie tylko w zadaniach laboratoryjnych. W żeglarstwie, ślepym pilotażu, przy wykrywaniu błędów i innych rodzajach czynności, wymagających sprawności umysłowej, potrzebny jest pewien stopień „psychologicznego dystansu” między działającym człowiekiem a światem realnym. Działanie odbywa się poprzez proces „translacji”, który może polegać na stosunkowo prostych skojarzeniach, a może być skomplikowanym zestawem pojęć i metod abstrakcyjnych. Gdy w eksperymencie zastosujemy specjalne okulary, które odwracają obraz, badany może nauczyć się prawidłowej „translacji” obrazu i właściwej reakcji: będzie to przykład stosunkowo prostej „translacji”. Wprawa w działaniach matematycznych, przy których pewien układ przekształcany jest w inny przez zastosowanie formalnych reguł działania na symbolach – jest przykładem skrajnie‘skomplikowanej „translacji”. Nauczenie się takiego systemu pracy umysłowej wymaga inteligencji ogólnej: zapamiętanie go i stosowanie już tego nie wymaga. (Psychologowie rozróżniają myślenie twórcze i odtwórcze). Opisane wyżej zadania z odwróconym obrazem w lustrze, wymagające opanowania technik translacji, wykazują obniżenie intelektualnych możliwości ludzi starszych, natomiast zadania oparte na odtwarzaniu wyuczonych reguł są wykonywane przez nich prawie bez zmian.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.