Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Predyspozycje dla śmierci człowieka – kontynuacja

Chociaż wiele niedomagań wieku starszego jest nieuleczalnych, medycyna zrewolucjonizowała społeczeństwa przez znaczne przedłużenie średniej długości życia. Uzyskano to głównie dzięki skutecznemu leczeniu chorób, w szczególności ospy, błonicy i zapalenia opon mózgowych oraz opanowania gruźlicy i cukrzycy. W efekcie zmniejszono znacznie umieralność dzieci, a w pewnym stopniu także ludzi we wczesnych latach dojrzałych. Prognoza długości życia starców zmieniła się jednak nieznacznie w okresie, dla którego mamy wiarogodne dane. Innymi słowy, prognoza życia dla ludzi najstarszych wzrosła niewiele, jeżeli w ogóle można mówić o jej wzroście: może nawet wystąpić pewien spadek, ponieważ obecnie dożywają późnego wieku ludzie mający niższą sprawność fizyczną. Jeśli pominiemy poszczególne wątpliwe przypadki, możemy określić, iż 100 do 110 lat stanowi górną granicę długowieczności ludzi. Ludzie mający dziś 90 lat mogą zatem oczekiwać równie długiego życia, jak 90-cioletni w dawnych czasach. W naszym kraju przeciętna długość życia wynosi 68 lat dla mężczyzn i 74 lata dla kobiet. Nie wydaje się przy tym, aby można było przedłużyć ją powyżej osiemdziesięciu kilku lat, jeśli biologia i medycyna nie dokonają dalszej rewolucji w tym zakresie (por. rozdz. I, tabele 1 i 2). W wyniku postępów medycyny nie przedłużyła się naturalna maksymalna długość życia, natomiast dzięki stosowaniu nowych technik chirurgicznych i nowych leków życie starych ludzi może być szczęśliwsze i aktywniejsze.

Przezwyciężenie jednych trudności sprawia, że inne stają się ważniejsze. W związku z dużym spadkiem śmiertelności wskutek infekcji wzrosła względna częstość innych przyczyn śmierci, jak nieszczęśliwe wypadki lub choroby serca. Pozorny wzrost występowania niektórych chorób może być spowodowany lepszą ich wykrywalnością dzięki nowym możliwościom medycyny. Gdy postępy medycyny pozwalają na leczenie niebezpiecznych chorób niemowlęctwa i dzieciństwa, więcej ludzi dorosłych umiera z powodu innych chorób atakujących serce i narządy układu krążenia, płuca i mózg albo z powodu raka. Zanim medycyna uzyska nad nimi kontrolę, liczba tych chorób będzie wzrastała wraz ze wzrostem liczby ludzi dożywających późnego wieku. Częstotliwość niektórych chorób, jak np. raka płuc, zatorów wieńcowych, psychozy starczej – może nawet wzrastać bardziej niż można by oczekiwać na tle zmian w strukturze wieku społeczeństwa. Stwierdzono, że palenie tytoniu, jedzenie ponad normę, nadużywanie alkoholu, stwarzają predyspozycje dla występowania choroby i skracają życie. Przypuszcza się, iż stressy emocjonalne, izolacja społeczna i promieniowanie odgrywają dużą rolę w występowaniu chorób ludzi dorosłych. Jeśli te związki będą udowodnione definitywnie, można będzie zastosować odpowiednie środki zaradcze. Człowiek obciążony dziedzicznie podatnością na bronchity nie musi na nie zapadać, jeśli nie powodują ich warunki środowiska, takie jak palenie papierosów, zanieczyszczenia powietrza itp. Nawet wtedy, gdy przyczyną choroby jest dziedziczność, można ją złagodzić przez zapewnienie odpowiednich warunków leczenia (niektóre zaburzenia w przemianie materii, jak np. kretynizm, mają podłoże genetyczne, a jednak są uleczalne). Wpływy dziedziczne są skomplikowane, a zależności między genotypem a wpływem warunków życia człowieka mogą być zawiłe. Czynniki genetyczne wpływają również na normalny proces starzenia się. Na przykład, bliźnięta jednojajowe mają identyczną prognozę długości życia, a ich cechy zewnętrzne w starszym wieku są podobne (10).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.