Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Prace J. S. Brunera i badania nad rozwojem

Szczególne, odrębne.miejsce zajmują w badaniach nad rozwojem poznania prace J. S. Brunera107. Badania prowadzone w kierowanym przez niego Ośrodku Badań nad Poznaniem na Uniwersytecie Harwardzkim w Cambridge zmierzają do skonstruowania takiej teorii nabywania i użytkowania wiedzy, która określałaby psychologiczne mechanizmy funkcjonowania poznawczego i rozwoju dziecka. Teorii takiej nie da się, jego zdaniem, zastąpić ujęciem zjawisk psychologicznych w terminach socjologii, fizjologii, ewolucjonizmu, lingwistyki czy logiki. Stanowisko swoje określa Bruner jako instrumentalny konceptualizm. W pracach swoich uwzględnia zarówno determinujące poznanie procesy kulturowe, uchwytne w badaniach międzykulturowych, jak też procesy ewolucji biologicznej, możliwe do uchwycenia w badaniach porównawczych.

Do problemów typowych dla lat trzydziestych, które ożyły na nowo w ostatnim dwudziestoleciu, należą m.in. prace nad spostrzeganiem i uwagą. I tutaj można było obserwować wpływy J. P i a – g e t a, jak też psychologów radzieckich oraz skutki narastającej wiedzy o roli w procesie spostrzegania – struktur wrodzonych z jednej, doświadczeń zaś – z drugiej strony108. Wiedza ta ożywiła, na wyższym poziomie złożoności, odwieczną kontrowersję stanowiska natywistycznego i em- pirycystycznego w odniesieniu do problemu spostrzeżeń. Badania nad spostrzeganiem oparte na podstawach teoretycznych zaczęły znajdować zastosowanie w praktyce: np. teoria, na której oparła swe prace E. G i b – s o n, stała się podstawą badań nad trudnościami w procesie czytania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.