Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Prace Carla Junga

Koncepcja, iż człowiek otrzymuje znak mówiący o jego powiązaniu z otaczającym światem poprzez bezpośrednie odczucie, które od razu ukierunkowane jest na ten właśnie cel, brzmi tak dziwnie i tak słabo pasuje do struktury naszej psychologii, iż usprawiedliwione jest usiłowanie wykrycia psychoanalitycznego – to jest genetycznego – wyjaśnienia takiego odczucia (1930, s. 65).

Reagując w ten sposób na niezwykłe doświadczenie Rollanda Freud wyraził postawę, która stała się założeniem wielu (jeśli nie większości) tych, którzy przyjęli stworzony przez niego kierunek psychoanalityczny. Na przykład psychoanalityk Franz Alexander powtórzył opinię Freuda w pracy zatytułowanej Buddhistic training as an artificial catatonia (1961 – Praktyki buddyjskie jako pozorna katatonia). Alexander określił buddyjską medytację (z perspektywy psychoanalizy) jako „libidal- ne, narcystyczne skierowanie się ku swemu wnętrzu, stanowiące rodzaj sztucznie wywołanej schizofrenii”.

Prace Carla Junga wykazują, że był on o wiele lepiej zorientowany w psychologiach Wschodu niż Freud i Alexander. Mimo swej znajomości psychologii Wschodu, Jung występuje z ostrą krytyką w stosunku do Europejczyków, którzy próbowali stosować wschodnie nauki do własnych celów. Jung miał poczucie, że fascynacja egzotycznymi formułami Wschodu może z łatwością stać się sposobem ucieczki przed własnymi problemami. Jung pisał:

Ludzie zrobią wszystko, nie ważne, jak dalece byłoby to absurdalne, aby uniknąć zetknięcia się ze swą duszą. Będą praktykowali jogę i wykonywali wszystkie jej ćwiczenia, przestrzegali ścisłych zaleceń dietetycznych, uczyli się na pamięć teozofii lub mechanicznie powtarzali mistyczne teksty z literatury całego świata – a to wszystko dlatego, że nie mogą poradzić sobie z sobą i nie mają ani trochę wiary, iż cokolwiek wartościowego mogłoby wyjść z ich własnej duszy (1968, s. 99-101).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.