Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Praca Blougha

Innym interesującym przykładem tego rodzaju badań jest praca Blougha (1957) wykazująca, że po podaniu LSD następuje obniżenie progu percepcji wzrokowej u gołębia. Ogólna technika określania progu wzrokowego stanowi przykład pomysłowości, jaką wykazują skinnerowcy w dążeniu do uzyskania wyrafinowanej kontroli eksperymentalnej. Badane zwierzę, na przykład gołębia, umieszcza się przed płytą bodźcową, którą można oświetlić z tyłu plamką światła o regulowanym natężeniu. Idea eksperymentu polega na sprawieniu, aby gołąb „powiedział eksperymentatorowi, kiedy może zobaczyć plamkę, a kiedy nie może zobaczyć plamki”. Można to zrobić w taki sposób, że ptak nie tylko podaje tę informację, lecz także powoduje, iż jasność plamki zmienia się stale, wahając się wokół progu wzrokowego. W ściance pomieszczenia zainstalowane są dwa krążki, określane jako „krążek A” i „krążek B”. Ptaka ćwiczy się tak, aby dziobał krążek A, gdy plamka światła jest widoczna, a krążek B, gdy plamka jest niewidoczna. Dziobanie A zmniejsza natężenie światła za pośrednictwem aparatury sterującej, a dziobanie B powoduje zwiększenie natężenia bodźca świet lnego. Ciągłość reagowania utrzymuje się za pomocą rozkładu wzmacniania sporadycznego. Wzmocnienie jest podawane po jednym z dziobnięć krążka B, kiedy to eksperymentator wyłącza od czasu do czasu światło rzucane na płytę bodźcową. W tych warunkach eksperymentator wie, kiedy ptak nie dostrzega plamki świetlnej. W praktyce bowiem ptak dziobie A, żeby „zgasić światło”, a B, żeby „otrzymać pokarm”. Przy zastosowaniu tej metody można uzyskać bardzo dobrą miarę progu percepcji wzrokowej u ptaka. Gdy tylko plamka stanie się niewidoczna, ptak przestaje dziobać A i zaczyna dziobać B. Dziobanie B z kolei zwiększa fizyczną intensywność bodźca świetlnego, dzięki czemu plamka znów staje się widoczna i ptak powraca do dziobania A. Tak więc reakcje ptaka zmieniają się stosownie do zmian natężenia światła wokół progu, a ponadto regulują to natężenie tak, że odchyla się ono nieznacznie od tego progu. W eksperymencie Blougha poświęconym wpływowi LSD nie tylko stwierdzono obniżenie progu percepcji wzrokowej pod wpływem tego środka, lecz ponadto ustalono długość odstępu czasowego między podaniem LSD a zaobserwowaniem jego skutków oraz określono czas skutecznego oddziaływania tego narkotyku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.