Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Pozbawienie wzmocnień pozytywnych (nagród)

Po drugie, wzmocnienia negatywne mogą wywołać zaburzenia emocjonalne. Jedną z konsekwencji silnych i nieadekwatnych kar są reakcje lękowe i reakcje unikania, gniew i agresja. Często człowiek zaczyna reagować emocjonalnie na zupełnie neutralne bodźce. Żyjemy w czasach, w których zaburzenia emocjonalne są jednym z głównych prób-

Dokładniejsze dane na temat negatywnych skutków karania można znaleźć w książce A. Bandury, op. cit. doraźne i być może skuteczne, gdy łączone jest ze wskazywaniem ludziom konstruktywnej alternatywy.

Pozbawienie wzmocnień pozytywnych (nagród) wywołuje jednocześnie wiele skutków, które są specyficzne dla tej metody sterowania negatywnego. Godny zanotowania jest fakt, że o ile w poprzednio opisanych metodach ludzie próbowali unikać źródła karania, a więc unikali instytucji i osób wymierzających karę, o tyle obecnie skierowują uwagę na źródła, które pozbawiają ich nagrody. Tak więc chłopcy w opisanym eksperymencie interesowali się eksperymentatorem, który przerywał projekcję filmu. Ponadto pozbawienie wzmocnienia pozytywnego nie wywołuje tak silnych reakcji emocjonalnych, szczególnie lękowych. Z tych względów wydaje się, że metoda ta jest bardziej humanitarna. Zbyt mało jednak przeprowadzono badań empirycznych, aby stwierdzić, czy tak jest na pewno. Nie jest wykluczone, że wywołuje ona jakieś dodatkowe skutki negatywne, których obecnie nie można przewidzieć.

Mówiąc o sterowaniu negatywnym (punitywnym) nie można pominąć aspektów etycznych. Są one szczególnie ważne w czasach, w których pytanie o skuteczność całkowicie zdominowało wszelkie inne problemy. Zdaniem Skinnera stosowanie kar nie tylko ma małą wartość prakseologiczną (instrumentalną), ale ponadto nie jest uzasadnione z punktu widzenia etyki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.