Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

POTRZEBY I MOTYWY DZIAŁANIA DZIECKA CZ. II

Rozwój potrzeb psychicznych w poszczególnych okresach życia dziecka nie został jeszcze dokładnie zbadany. Znacznie więcej uwagi poświęcono zagadnieniu „deprywacji potrzeb”, a więc sytuacjom, w których nie następuje-ich zaspokojenie, niż ukazaniu, jak w normalnym środowisku wychowawczym kształtują się potrzeby dziecka i jak można je zaspokajać w sposób optymalny dla rozwoju jego osobowości. Stosunkowo dobrzę znane są więc skutki niezaspokojenia niektórych potrzeb dzieci, np. potrzeby bezpieczeństwa, zależności, uznania czy osiągnięć.

Wiele potrzeb przejawia się w zachowaniu dziecka już we wczesnych stadiach jego rozwoju, w wieku niemowlęcym i poniemdwlęcym. W okresie przedszkolnym potrzeby te pozostają nadal silne i żywe, zmienia się jednak zakres sytuacji, w których dana potrzeba jest przez dziecko odczuwana w związku z kształtowaniem się nowych nastawień i oczekiwań,. jak również zmieniają się sposoby jej zaspokojenia. Tak więc już w za- chowaniu niemowląt przejawia się potrzeba kontaktów uczuciowych z matką oraz potrzeba bezpieczeństwa. Poczucie zagrożenia może być wywołane w tym okresie przez wiele nowych i nie znanych dziecku bodźców, które same przez się nie są ani szkodliwe, ani niebezpieczne. Bezpośrednia opieka matki i oparcie, jakie dziecko w niej znajduje, usuwa te nieprzyjemne doznania. U dzieci, które nie są otaczane miłością macierzyńską, przeżycia zagrożenia mogą przerodzić się w trwałe reakcje niepokoju lub lęku. Czego innego oczekuje od matki dziecko w wieku przedszkolnym, które jest już znacznie bardziej samodzielne i orientuje się znacznie dokładniej w najbliższym otoczeniu. Potrzeba więzi, uczuciowej i bezpieczeństwa zostaje teraz zaspokojona nie tyle w sytuacjach bezpośredniego, fizycznego kontaktu z matką, ile w toku bardziej dystansowego kontaktu społecznego podczas wspólnych posiłków, spacerów, współdziałania w zabawie i innych zajęciach, w rozmowach i pogadankach, co nie wyklucza oczywiście takich czynności ekspresyjnych, jak pieszczoty czy werbalne przejawy uczuć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.