Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Potencjalne błędy tkwiące w narzędziach

Ebel (1965) pisze, że stopień określoności zadania, na podstawie którego uzyskuje się informacje oceniające, wpływa na ich rzetelność. Kiedy polecenia są dwuznaczne, źle sformułowane czy mało czytelne lub gdy niejasna jest ich intencja, trudno interpretować znaczenie odpowiedzi uczniów. Problem polega na. tym, że nie wiemy, na ile błąd ucznia wynika z nieumiejętności wykonania zadania, na ile zaś z jego niepewności, o co właściwie jest pytany. Dwuznaczność stanowi zawsze poważne zagadnienie z punktu widzenia rzetelności informacji. Zwłaszcza wtedy, gdy łączna liczba obserwacji, np. pytań testowych, pozycji kwestionariusza, zadań do rozwiązywania czy minut poświęconych na przyglądanie się uczniom, jest niewielka.

Z reguły dłuższe testy, kwestionariusze, prace do wykonania, okresy obserwacji itd. dostarczają rzetelniejszych danych, wzrasta bowiem prawdopodobieństwo, że stanowią one reprezentatywną próbkę potrzebnych informacji, a dwuznaczność pojedynczego elementu dłuższej skali mniej rzutuje na całość zebranych informacji.

Przed laty Percival Symonds (1931) jasno i dobitnie ostrzegał, że niewystarczające próbki zachowania ucznia są nierzetelne. Jego słowa do dziś nie straciły nic ze swej celności. „Pojedyncza obserwacja jest nierzetelna, pojedyncze oszacowanie jest nierzetelne i tak samo nierzetelny jest pojedynczy test, pojedynczy pomiar i pojedyncza odpowiedź na pytanie. Rzetelność osiąga się dzięki powtarzaniu obserwacji, oszacowań, testów, pytań, pomiarów (…) Jeśli spytamy nauczycielki, czy jej zdaniem ten a ten chłopiec jest godny zaufania, odpowiedź będzie podyktowana tym, co zdołała ona zauważyć w paru sytuacjach szkolnych, w których jej uwaga skierowana była na postępowanie wyrażające cechę uczciwości. Wystarczające oszacowanie (próbka reprezentatywna) wymaga oceny kilku sędziów w kilku sytuacjach i w różnym czasie. Rzetelne świadectwo jest świadectwem zwielokrotnionym’”9.

Jeżeli elementy narzędzia służącego do zbierania danych są zbyt łatwe lub zbyt trudne dla uczniów, jego rzetelność jest mniejsza, gdyż w obu wypadkach wymykają się szczegóły dotyczące rzeczywistych umiejętności ucznia i poziomu jego osiągnięć. Jeżeli elementy te są zbyt łatwe i uczeń wszystkie je wykonuje poprawnie, nie wiemy, jak by sobie poradził, gdyby y P. M. Symonds Diagnosting Personality and Conduct, New York. Appleton-Century, s. 5, 1931. przynajmniej część z nich była trudniejsza. Jeżeli zaś’ elementy są zbyt łatwe i uczeń nie potrafi wykonać żadnego z nich, dowiadujemy się tylko, co przekracza jego możliwości, ale nie mamy informacji o tym, co on umie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.