Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Popędy, które pobudzają i ukierunkowują ludzkie działania

Na marginesie tych rozważań warto dodać, że konstruując listę potrzeb psychoanalitycy popełniają często przykry błąd: mylą opis („jak jest?”) z przepisem („jak być powinno?”). Wbrew swoim intencjom nie tyle opisują popędy, jakie człowiek rzeczywiście posiada, lecz te, które są pożądane w procesie przystosowania. To tak jakby inżynier omawiając funkcjonowanie określonego samochodu mówił o tym, jakie są idealne zasady jego działania. Mieszanie opisu z przepisem utrudnia poznanie poglądów psychoanalityków. Z przykrością należy stwierdzić, że takie błędy popełniają nawet tak wybitni uczeni jak Fromm.

Popędy, które pobudzają i ukierunkowują ludzkie działania, są z reguły nieświadome. Zdaniem psychoanalityków człowiek nie zna swojej motywacji: nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie siły nim rządzą, nie orientuje się, dlaczego jest agresywny, dlaczego pragnie miłości czy dlaczego dąży do zdobycia władzy. Pojęcie nieświadomej motywacji jest fundamentalnym terminem psychoanalizy, jest ono równie ważne jak pojęcie wzmocnienia w beha- wioryzmie czy pojęcie struktury poznawczej w portrecie poznawczym człowieka.

Proces kształtowania popędów i programów ich osiągania dzięki oddziaływaniom warunków społecznych i kultury nazywa się socjalizacją człowieka. Pogląd, że kontakty społeczne wpływają na rozwój nowych potrzeb, nie jest oryginalnym twierdzeniem współczesnej psychoanalizy: znakomita większość psychologów, socjologów czy eko- m nomistów akceptuje je bez zastrzeżeń. Badacz, który by stał na stanowisku, że świat społeczny i kultura nie modelują człowieka, byłby oskarżony o nieznajomość podstawowych danych empirycznych. Ale psychoanalitycy w specyficzny sposób ujmują proces socjalizacji. Według nich nabywanie podstawowych popędów wtórnych odbywa się głównie w środowisku rodzinnym w pierwszych latach życia. Dzieciństwo wywiera przemożny wpływ na dalsze losy człowieka, na jego sukcesy i dramaty. Często drobne fakty z życia dziecka, które są ignorowane przez mądrość obiegową, stają się – w oczach psychoanalityka – potężnymi czynnikami, które kształtują ludzką motywację. Kilka przykładów pozwoli nam lepiej poznać psychoanalityczną interpretację procesu socjalizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.