Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Pojęcie środowiska społecznego

Jest rzeczą wiadomą, iż tak zwane dzieci genialne, o bardzo wysokim ilorazie inteligencji, czują się źle wśród swoich rówieśników i nie są przez nich chętnie widziane. Nie są też one przykładem dla grupy, nie są przedmiotem rzetelnego podziwu i emulacji. Emulacja ma sens społeczny tylko wtedy, jeżeli wszystkie uzyskiwane przez nią stopnie ‘ą w zasadzie równie dostępne dla wszystkich startujących. Większa ilość tych, których szanse są od razu bliskie zeru, czyni wyścig czy współzawodnictwo pozbawionym sensu. W ogóle wszelkie wyróżnienie się społeczne, jeżeli ma zasługiwać istotnie na tę nazwę, musi wychodzić ze stanu pewnej chwiejnej równowagi, która dopuszcza p o- wstawanie różnych odchyleń, równocześnie hamując ich nadmierne bujanie. W ten sposób łączy ona w sobie dwie przeciwne tendencje, których walka daje wyniki przezwyciężające ów stan równowagi, ale nie niweczące go zupełnie.

Powyższe rozważania rzucają światło na trudne do określenia pojęcie środowiska społecznego. Nie próbując dać od siebie takiego określenia, stwierdzimy tylko, że właśnie grupa społeczna pojęta w dynamicznym stosunku do jednostki, będącej jej członkiem, stanowi jej środowisko.

Różne środowiska w różny sposób kształtują tkwiące w nich jednostki. Różnicom indywidualnym przeciwstawić można wobec tego różnice środowiskowe. Wiąże się z tym zagadnienie tzw. typów środowiskowych, do którego później jeszcze wrócimy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.